Hoppa till innehåll

Första­hands­släck­ning AS1

Kursen riktar sig till anställda inom industrin, företag, åldringsvården, daghem, skolpersonal, olika boenden m.m. Kursen riktar sig också till alla som vill förebygga eventuella brandrisker i hemmet. 

På kursen får du eller ditt företags anställda kunskap att släcka en initial brand.

Du lär dig också identifiera olika typer av vanliga bränder och hur du ska förebygga för att minska risken för bränder.

Kursen innehåller teori och praktiska övningar.
AS1 Förstahandssläckningskortet är i kraft 5 år.

Kl. 14:00 – 15.00Teo­ri
Kl. 15:00 — 15:15Kaf­fe­pa­us
Kl. 15.15 – 16.00Släck­nings­öv­ning

Släckningsövningen sker med släckare och släckningsduk. Övningen sker utomhus, så klä dig enligt väder och vind. Ta helst inga lättantändliga kläder på dig, så som t.ex. fleecekläder. 


Tidpunkt:
15.2.2021, kl. 14:00 - 16:00

Utbildare: John Forslund

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris: 50 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, släckningsövning, säkerhetskort och kaffe + tilltugg.

Anmälan: Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin tfn 044 721 5266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.