Hoppa till innehåll

Jag ska bara… Ska­pa en säkerhetskultur

Höj ert företags säkerhetstänk ytterligare en nivå! Delta i höstens stora höjdpunkt - OptimaPlus seminariedag inom arbetssäkerhet! Tillsammans med den omtyckta svenska utbildaren, föreläsaren och inspiratören Lasse "Brandmannen" Gustavson ordnar vi en seminariedag med rubriken "Jag ska bara... Skapa en säkerhetskultur".

Hur skapar vi en arbetssäkerhetskultur där vi tänker proaktivt, tar hand om varandra och hjälps åt att göra rätt? Vad är det som krävs för att skapa arbetsmiljöer, där personalen känner att det är okej att erkänna sina misstag, be om hjälp och ytterligare vägledning i arbetet? En miljö där vi hjälps åt att göra rätt och göra arbetet tryggare och säkrare, så att vi alla kommer hela hem till kvällen.

Som nyutbildad brandman brännskadades Lasse allvarligt i en gasexplosion och hade framför sig en lång rehabilitering. Tack vare kollegors stöd, målmedvetenhet och optimism blev detta möjligt.

Under seminariedagen kommer Lasse att dela med sig av sin historia och vad vi alla kan lära oss från den. Programmet kommer att kretsa kring säkerhetsbeteende, ledarskap, psykologisk trygghet och kommunikation.

Evenemanget passar alla branscher och alla inom företaget, oberoende befattning och titel. Säkerhetskultur är något vi bygger tillsammans.

Varmt välkomna att delta i en dag fylld med insikter och verktyg som hjälper hela er arbetsplats mot en säkrare och tryggare vardag!

PROGRAM

 • Kl. 08:30 — 09:00 — Mor­gonkaf­fe, sem­la och incheckning
 • Kl. 09:00 — 10:30 — Job­bar vi till­sam­mans, eller bara sam­ti­digt? — Las­se Gustavson
 • Kl. 10:30 — 10:45 — Paus
 • Kl. 10:45 — 11:15 — Ledar­skap vid utveck­lings­ar­be­te — Ron­nie Granlund, pro­duk­tions­di­rek­tör, Snell­mans Köttförädling
 • Kl. 11:15 — 11:30 — Utrym­me för dis­kus­sion, frå­gor och reflektion
 • Kl. 11:30 — 12:15 — Ska­pa en säker­hetskul­tur — Las­se Gustavson
 • Kl. 12:15 — 13:15 — Lunchpaus
 • Kl. 13:15 — 14:30 — Psy­ko­lo­gisk trygg­het och kom­mu­ni­ka­tion — Las­se Gustavson
 • Kl. 14:30 — 15:00 — Kaffepaus
 • Kl. 15:00 — 15:20 — Panel­dis­kus­sion, publi­kens frå­gor — Las­se Gus­tav­son, Ron­nie Granlund, Hei­di Tärnvik
 • Kl. 15:20 — 15:30 — Kurs­ut­vär­de­ring och avslutning

Plats: Optima Jakobstad, Trädgårdsgatan 30
Datum: 3.10.2024
Tid: 8:30 - 15:30

Pris: 289 €/person (inkluderar frukost, lunch och eftermiddagskaffe) + 24% moms

För mera info, kontakta Roland Snellman tfn. 044 7215392 eller roland.snellman@optimaedu.fi

Säkra era platser genom att anmäla er redan nu!

Varmt välkommen!