Hoppa till innehåll

Kurser


Plaströrssvetsning
Plast­rörs­svets­ning
Säkerhet i heta arbeten
19.12.2023 Säker­hets­kurs i heta arbeten
Säker­hets­kurs i spän­nings­ar­be­ten för instal­la­tio­ner upp till 1000 V
Sak­nar du någon kurs eller utbild­ning? Med­de­la oss!
Serveringspass
19.03.2024 Ser­ve­rings­pass, test
Själv­le­dar­skaps­boost
Skyddsrum
Skydds­rums­ut­bild­ning
Soci­al- och Häl­so­vår­dens Säker­hetskort 8h (Sos­Ter)
The excel­lence achi­e­ve­ment pro­gram — for CEOs
Väl­be­fin­nan­de i arbetet-kortet®
Vattenhygienpass
Vat­ten­hy­gi­en­pass
Chaufförutbildning
Yrkes­ex­a­men inom transportbranschen
1 3 4 5