Hoppa till innehåll

Plast­rörs­svets­ning

Certifieringskurs
Stum och elektrosvetsning av plaströr.

Kurs­in­for­ma­tion

I kursen stum och elektrosvetsning av plaströr får deltagaren skolning om regelrätta arbetsmetoder vid plaströrssvetsning.
Kursen riktar sig till personer som arbetar med kommunalteknik och personer som arbetar med svetsning av plaströr.
Den lämpar sig även för förmän och personer som saknar tidigare erfarenhet av plaströrssvetsning.

Cer­ti­fi­e­ra­de plast­rörsvet­sa­re garan­te­rar kva­li­té på arbetet

I kursen ingår teoriprov och ett arbetsprov.
Efter godkänt teoriprov och arbetsprov kan personen ansöka om plaströrssvetsarkompetens från Inspecta Sertifiointi Oy.
Inspecta upprätthåller ett register över företag och personer som innehar behörigheten. Behörigheten är ikraft i 4 år.

Kurs­in­ne­håll

 • Mate­ri­a­le­gen­ska­per poly­e­ten PE-rör
 • Prin­cip för stumsvetsning
 • Prin­cip för elektromuffsvetsning
 • Prak­tis­ka övning­ar i stumsvets­ning och elektromuffsvets­ning av PE-rör
 • Kva­li­tets­säk­ring
 • Kon­troll­me­to­der
 • Lägg­ning av PE-rör samt arbets­sä­ker­het i rörgravar
 • Teo­re­tiskt och prak­tiskt prov

Tidpunkt:  Meddela intresse!

Kim Vikström 0447215254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

Utbildare:  
Mats Sundqvist

Kursplats: 
Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
Hur hitta till Optima?  (LÄNK)

För nya arbetstagare eller för de som ej har kortet i kraft.

 • 3 dagars utbild­ning vid Optima.
 • Både teo­ri och praktik.
 • Teo­ri­prov, arbets­test samt svets­prov med utom­stå­en­de över­vak­ning av examinator.
 • Minst 9 st del­ta­ga­re för att utbild­ning­en ska hållas
 • 950 € + moms 24 %. I pri­set ingår utbild­ning, intyg, mate­ri­al, lunch och kaffe.

För de som skall uppdatera kortet (kortet i kraft men behöver förnyas)

 • Kor­tets gil­tig­hets­tid 4 år
 • 1 dag vid Opti­ma ( inne­hål­ler teo­ri­prov och svets­prov med utom­stå­en­de över­vak­ning av examinator)
 • Minst 6 st del­ta­ga­re för att utbild­ning­en skall hållas
 • 480 € + 24 % moms. I pri­set ingår intyg, mate­ri­al, lunch och kaffe.

Annullering:  
Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad
kurs debiteras halva kurspriset.

Kursarrangör: 
Optima / OptimaPlus Ab