Hoppa till innehåll

Ser­ve­rings­pass, test

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.

Tidpunkter:
21.5.2024, kl. 16.00
24.9.2024, kl. 16.00
12.11.2024, kl. 16.00

Testare: Åsa Anderssén-Tynkkynen


En ansvarig föreståndare ska finnas på plats på ett detaljhandels-, eller serveringsställe som är öppet för kunder. En ansvarig föreståndare
eller en annan person som utsetts för uppgiften ska vara 18 år gammal.

Ansvariga föreståndare bör ha ett intyg som visar personens kunskaper om Alkohollagen (serveringspass). Intyget beviljas personer som med godkänt resultat har avlagt ett prov som bedömer deras kunskaper om alkohollagen och kännedom om övervakningsrutinerna eller som har genomgått utbildning eller avlagt examen som omfattar motsvarande kunskaper.

Den som vid ikraftträdandet av alkohollagen 1.3.2018 på det sätt som avses i den gamla Alkohollagen är behörig att verka som ansvarig föreståndare för ett serveringsställe anses även uppfylla kompetenskraven för det intyg som enligt den nya lagen visar kännedom om Alkohollagen. Även ett serveringspass som beviljats under den gamla alkohollagens giltighetstid är ett tillräckligt bevis på kännedom om alkohollagen.

Material
Den nya uppdaterade lagen 20/2018 finns under länken nedan:

Länk:
Servering av alkoholdrycker


Provet baserar sig på den uppdaterade lagen.

Kursavgift: 55 € + mervärdesskatt 24%.

Anmälning: Senast 1 vecka före testtillfälle till Leena Svenlin,
tfn 044-7215 266 eller e-post: leena.svenlin@optimaedu.fi

På Valviras begäran kontrolleras deltagarnas identitet i samband med testet.

Tag med id-kort, körkort eller pass