Hoppa till innehåll

Säker­hets­kurs i heta arbeten

För personer som arbetar med svetsning, lödning, skärning, uppvärmning, kapning med vinkelslip samt arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.

Heta Arbe­ten kor­tet du får efter kurs.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 22.8.2024, kl. 8.00 - 16.00

Utbildare: John Forslund, Roland Snellman

Kursplats:  Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad


Information: Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin@optimaedu.fi

 

Kursprogram:

Kl. 08.00 - 16.00          Teori + tent
Kl. 11.00                        Lunch
Kl. 13.00 - 14.00          Släckningsövning

Släckningsövningen hålls på Optima, Trädgårdsgatan 30.
Ca. 1 timme utomhus, tag med kläder efter väder och vind.
Skyddsjacka och handskar finns att lånas.


Målgrupp: 
Industrins anställda och personer som utför underleverantörs- arbeten inom industrin.

Kursavgift: 152 € + moms 24 %.
I priset ingår utbildning, material, släckningsövningen, heta arbeten kortet, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För icke annullerad kurs
debiteras halva kursavgiften.