Hoppa till innehåll

Skydds­rums­ut­bild­ning

Varför?

Beredskap är alltid viktigt - inte bara vid krig. En missuppfattning är ofta att skyddsrum enbart används vid krig, men så är faktiskt inte fallet. Att ha tillgång till skyddsrum inom industriområden, vid fabriker och större byggnadskomplex kan rädda många liv. När katastrofer i olika skalor och form är framme gäller det att någon kan ställa skyddsutrymmet i ordning.

För vem?

Att ha en utnämnd person inom organisationen som gått utbildningsdagen till skyddsrumsskötare påvisar att er organisation är redo att gå in i beredskap vid behov.

Utdrag ur räddningslagen:

Skyddsrum avsedda för befolkningsskydd omfattas av räddningslagen och bör granskas regelbundet. En grundläggande granskning är bra att utföra årligen i skyddsrum medan en mer omfattande granskning, dvs. täthetsprov, måste utföras vart tionde år.

Kursdagens program kl. 09:00 - 15:00

  • Radi­o­ak­tiv strålning/skydd
  • Befolk­nings­skydd
  • Tek­ni­ker för befolkningsskydd
  • Skydds­ut­rust­ning / Skydds­skö­ta­rens uppgifter
  • Mät­ning av strålning
  • Att lära kän­na skydds­rum­met / kursfeedback

Vi kommer också att bekanta oss med Optimas skyddsrum och använda det som exempelmiljö.

Efter kursen skall du som skyddsrumsföreståndare kunna:

  • Kän­na till skydds­rum­mets utrust­ning och faciliteter
  • Självin­spek­tion och årligt under­håll av skyddsrummet
  • Själv­mant sät­ta upp skydds­rum­met i en situ­a­tion med skydd på plats.
  • Göra ett täthetstest

Utbildare
Dan Gref, beredskapschef vid Österbottens räddningsverk
Utbildningen går primärt på svenska men utbildaren har kapacitet att även dra kursen på finska.

Tidpunkt:
Torsdag Meddela intresse!

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris: 330 € + moms 24%. Priset inkluderar lunch och kaffe.

Kursinfo och anmälan: Kim Vikstöm, 044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi
Kursarrangör OptimaPlus Ab och Räddningsbranschens Centralorganisaation i Finland (SPEK)