Hoppa till innehåll

Opti­maPlus Medarbetarakademi

Ett hållbart arbetsliv består av friska och välmående arbetsplatser där arbetsglädjen får spela en viktig roll. När vi mår bra, presterar vi bättre!

Välmående på arbetsplatsen är ett ständigt pågående arbete och inkluderar allt från fysisk och psykisk hälsa till arbetssäkerhet och ledningens engagemang. Vi hjälper er att skräddarsy en medarbetarakademi som helt och hållet är anpassad utifrån ert företags och era medarbetares behov.

Ge er största resurs den guidning och den hjälp som de förtjänar!

Varför?

Personalen är den allra viktigaste resursen på en arbetsplats och medarbetare som trivs är mer produktiva, mer sällan sjuka och utför arbeten med högre kvalitet. Vill du dessutom fortsätta rekrytera bra arbetskraft behöver ditt företag eller organisation se till att ni är en arbetsplats som värnar om en hälsosam arbetsmiljö och uppmuntrar till välmående.

Fördelar

Genom att skräddarsy en medarbetarakademi till ert företag kan ni bl.a:

 • Öka enga­ge­mang­et hos era medarbetare
 • Öka pro­duk­ti­vi­te­ten
 • Sän­ka sjukfrånvaron
 • Höja väl­må­en­de på arbetsplatsen

Mervärde

Vi arbetar med certifierade coacher som har många års erfarenhet av att leda utbildningar och coacha personer med individanpassad mental träning. Med motiverade medarbetare som växer och utvecklas expanderar även företaget.

Innehåll:

Ni anpassar medarbetarakademin helt enligt era behov för att era medarbetare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

OptimaPlus medarbetarakademin kan bestå av och innehålla följande workshopdelar:

 • Väl­må­en­de i arbe­tet kor­tet (cer­ti­fi­kat­ut­bild­ning)
 • Före väg­gen kom­mer emot – före­byg­ga över­be­last­ning och utbränd­het på arbetsplatsen
 • Själv­le­dar­skap och holis­tiskt välmående
 • Stress­han­te­ring och återhämtning
 • Jag som en del av för­ny­el­se och utveckling
 • Fysisk akti­vi­tet, grupp­trä­ning med per­son­lig tränare
 • Stretchöv­ning­ar
 • Ute­ak­ti­vi­te­ter
 • Coachan­de självledarskap
 • Per­son­li­ga diskussioner

Vi erbjuder även inom ramen för Medarbetarakademin en rad olika coachningar, både som individuell- och teamcoaching. Man kan välja mellan coaching online genom moderna coachings-plattformar men även traditionella coachingar. Våra coacher är licensierade och kvalitetssäkrade via ICF (International Coaching Federation https://coachingfederation.org/), de är även certifierade handledare inom en rad coachingsverktyg såsom EASI, SDI, Work Place Big Five med flera.

Att kombinera skräddarsydda workshops med coaching ger den bästa och mest effektiva kombinationen då ni vill förbättra samarbetet, kommunikationen och utveckla det gemensamma arbetet. 

Låter upplägget med OptimaPlus Medarbetarakademi som ett intressant alternativ till just ert företag? Vill ni höra mera och få mera information om hur upplägget skulle skräddarsys just för er? Tveka inte i så fall, ta kontakt så ordnar vi ett möte och berättar mera!

Kaj Sandvik
kaj.sandvik@optimaedu.fi
044 7215 321