Hoppa till innehåll

Själv­le­dar­skaps­boost

Utbild­nings­se­rie 2024

Välkommen på vår utbildningsserie med Andrea Jansson! Du kan välja att gå hela utbildningsserien eller bara delta i någon/några enstaka workshops.

Andrea Jansson är en erfaren mental tränare, mindfulnessinstruktör och pedagog som brinner för att hjälpa människor att blomstra i sitt personliga och professionella liv. Med en gedigen bakgrund inom företag, utbildningssektorn och idrotten, använder Andrea självledarskap och beprövade metoder från mental träning och mindfulness för att erbjuda anpassad coachning och utbildning. Hennes mål är att ge varje individ verktygen för att navigera i livets utmaningar med större klarhet och självförtroende. Låt Andrea Jansson guida dig mot ett mer balanserat och framgångsrikt liv.

SJÄLVKÄNNEDOM- en nyckel till självledarskap

Onsdag 10.4.2024 kl. 8:30 - 12:00

En workshop om självkännedom som en av nycklarna till självledarskap.

Med hjälp av teori samt praktiska övningar utforskar vi hur vår självbild, automatik, attityd och behov påverkar oss och våra möjligheter till förändring. Självkännedom är inte bara en grundläggande aspekt av personlig utveckling, utan också en viktig ingrediens för att kunna leda sig själv på en framgångsrik väg mot förändring. Genom att förstå våra egna tankemönster, känslor och beteenden kan vi skapa en starkare grund för att kunna påverka oss själva och skapa önskade förändringar i våra liv.

Teman:

 • hur fun­ge­rar jag? — min automatik
 • den bety­del­se­ful­la självbilden
 • atti­ty­der och behov — vad styr mig?
 • jaget i förändring

Pris: 125€/person, moms 0%

Utbildare: Andrea Jansson, mental tränare

DEN MENINGSFULLA PRESTATIONEN

Onsdag 15.5.2024 kl. 8:30 - 12:00

I dagens snabba och krävande värld kan det vara lätt att känna att vi bara följer med strömmen, utan att ha grepp om vår egen utveckling eller vad vi egentligen strävar mot.

Det är här det blir viktigt att förstå vad som motiverar och ger riktning för att kunna skapa meningsfulla prestationer.

Vi kommer att utforska strategier för att hitta den inre drivkraften och hur vi kan använda den för att sätta upp konkreta och inspirerande mål. Att ha tydliga mål i sikte samt ett lärande tänk ger oss möjligheten att skapa en hållbar förändring och utvecklas i det vi gör.

Teman:

 • moti­va­tion
 • hit­ta din riktning
 • mål­sätt­ning­ens a och o
 • ska­pa håll­bar förändring
 • ett läran­de tänk för utveckling

Pris: 125€/person, moms 0%

Utbildare: Andrea Jansson, mental tränare

FOKUS PÅ JOBBET

Onsdag 4.9.2024 kl. 8:30 - 12:00

Vi befinner oss i en tid där vi ständigt utsätter oss för ny information, distraktioner och olika krav på vår uppmärksamhet. Det är lätt att tappa bort sig och känna att man inte får något gjort, eller att man alltid är på tomgång. Att ha tillräckligt med energi är avgörande för vår produktivitet och trivsel på jobbet.

Under den här workshopen får du lära dig hur du kan vara proaktiv och ta kontroll över din arbetsdag, skapa effektiva arbetsrutiner och bibehålla en god energinivå för att kunna prestera på topp varje dag.

Teman:

 • det pro­ak­ti­va förhållningssättet
 • ska­pa effek­ti­va arbetsrutiner
 • han­te­ra distraktioner
 • behåll en god energinivå

Pris: 125€/person, moms 0%

Utbildare: Andrea Jansson, mental tränare

MEDVETEN KOMMUNIKATION!

Onsdag 9.10.2024 kl. 8:30 - 12:00

Kommunikation är en central del av vårt dagliga liv, både i privatlivet och på arbetsplatsen. Genom en medvetenhet om hur vi kommunicerar och med att använda olika samtalsverktyg kan vi uppnå ett mer effektivt och meningsfullt samtal.

Vi kommer att utforska olika tekniker för att skapa trygga och tillitsfulla samtal. Vi lär oss hur vi kan vara mer närvarande i samtal samt hur vi kan hantera svåra och utmanande samtal.

Teman:

 • vad och hur kom­mu­ni­ce­rar du?
 • trygg­het i kommunikation
 • aktivt lyss­na­de
 • det utma­nan­de samtalet

Pris: 125€/person, moms 0%

Utbildare: Andrea Jansson, mental tränare

PÅ JOBBET TILLSAMMANS - Stärk arbetsglädjen!

Onsdag 13.11.2024 kl. 8:30 - 12:00

Vad är det som gör en välmående arbetsplats?
Vad kan jag bidra med?
Hur fungerar jag i min yrkesroll tillsammans med andra?
Vad har arbetsglädje att göra med produktivitet?

Under den här föreläsningen ser vi på vilka faktorer som är gynnsamma för arbetsklimatet samt hur vi tillsammans kan hanterar utmaningar och förändring. Med en djupare förståelse om hur vi fungerar tillsammans med andra kan vi stärka våra relationer på jobbet.

Teman:

 • nyck­lar för en väl­må­en­de arbetsplats
 • jaget i laget
 • vi i förändring
 • gläds till­sam­mans

Pris: 125€/person, moms 0%

Utbildare: Andrea Jansson, mental tränare


Vid frågor, kontakta Roland Snellman, roland.snellman@optimaedu.fi, 044 7215 392.