Hoppa till innehåll

Hyd­rau­lik och Pneumatik

Fortsättningskurs för dig som redan jobbar inom branschen.

HYDRAULIK och PNEUMATIK skolning hösten 2023

Utbildningen omfattar 4 skolningstillfällen (halvdagar kl. 12:00-16:00). Tyngdpunkten ligger på teoridelen och kompletteringar sker med hjälp av praktiska övningar.

Utbildare: Joel Krokvik (hydraulik) - utbildad Hydraultekniker från ITH Örnsköldsvik (2022)
Tommy Krokvik (Pneumatik) - maskintekniker 1989, 30 årig erfarenhet inom området

Meddela intresse!

Tillfälle 1 Hydraulik : 4h

 • Hyd­rau­lis­ka Grundbegrepp
 • Prin­ci­piell upp­bygg­nad av hydraulsystem
 • Regle­ring av tryck, kraft, flö­de och hastighet
 • Hyd­rau­lis­ka kom­po­nen­ter; pum­par , motorer,
 • Ven­ti­ler och cylind­rar, — Sche­ma­sym­bo­ler, ‑LS system

Tillfälle 2 Hydraulik : 4 h

 • För­ore­nings­kon­troll och vätskor,
 • Ren­lig­hets­ni­vå­er och fil­tre­ring 1
 • Tät­ning­ar och tätningsprinciper
 • Led­nings­kom­po­nen­ter, gäl­lan­de stan­dar­der ‚rör­led­ning­ar ‚slang­ar egen­ska­per och använd­nings­om­rå­den. Till­verk­ning , mon­te­ring av slangkombinationer

Tillfälle 3 Pneumatik: 4 h

 • Kom­pres­so­rer , prin­ci­per och system
 • ISO 8573–1 , Klas­si­fi­ce­ring av tryckluftskvalitet
 • Efter­be­hand­ling av tryck­luft, kyl­tork ‚adsob­tions­tor­kar , membrantork
 • Fil­tre­ring av tryckluft
 • Ener­gi­op­ti­me­ring

Tillfälle 4 Pneumatik: 4 h

 • Pneu­ma­tis­ka grundbegrepp
 • Kom­po­nen­ter, cylind­rar, ventiler ,
 • Tryckreglering/strypreglering
 • Säker­hets­funk­tio­ner
 • Vaacum­tek­nik , pum­par, sug­kop­par system

Mer information

Pris: 590 € + 24 % moms

Innehåller: Skolning, material, kaffe och intyg.

Utbildningsplats: Lannäslund, Vasavägen 72, 68600 Jakobstad

För mer information, kontakta
Kim Vikström
kim.vikstrom@optimaedu.fi

ANMÄL DIG HÄR (länk)