Hoppa till innehåll

Moder­na arbets­verk­tyg inom IT, för­sälj­ning och marknadsföring

I en alltmer föränderlig och snabbgående värld behöver vi ständigt uppdateras i arbetsverktyg och arbetsmetoder som kan hjälpa oss tidseffektivera och hålla ångan uppe.

I vårt kursutbud hittar du allt från datasäkerhet till varumärkesutveckling och agila arbetsmetoder. Våra kursledare är själva företagare inom sin bransch eller jobbar till vardags med det område de lär ut.

Kurserna är teoretiska med ett stort fokus på användarvänlighet. Du och dina medarbetare får konkreta verktyg att ta med er i arbetsvardagen för att förbättra och utveckla ert företag eller er organisation.

Varför?

Personalen är den allra viktigaste resursen på en arbetsplats och deras kompetens behöver utvecklas kontinuerligt för att företaget ska kunna effektivisera arbetsprocesserna och för att kunna få användning av individens fulla potential.

Fortlöpande uppdatering av kompetensen ger större utvecklingsmöjligheter!

Fördelar

Genom att kontinuerligt vidareutbilda medarbetare med vårt kursutbud kan ni bl.a:

 • Öka enga­ge­mang­et hos era medarbetare
 • Effek­ti­vi­se­ra arbetsprocesser
 • Hit­ta nya vägar att utveck­la företaget

Mervärde

Våra kursledare är själva företagare inom sin bransch eller jobbar till vardags med det område de lär ut. Kurserna är teoretiska med ett stort fokus på användarvänlighet. Du och dina medarbetare får konkreta verktyg att ta med er i arbetsvardagen för att förbättra och utveckla ert företag eller er organisation.

Innehåll:

Ni väljer själva vilken kurs ni vill boka och finns inte den kursen ni önskar i vårt utbud hör ni av er så ser vi till att ni får det ni vill ha!

Exempel på ämnesområden och kurser inom OptimaPlus moderna arbetsverktyg:

 • Data­sä­ker­het för alla
 • Arbe­ta smar­ta­re med O365
 • Grunderna‑, samt för­dju­pad kurs i Excel
 • Teams använ­dar­skol­ning­ar
 • Agi­la arbets­sätt och metoder
 • Bran­ding & Varumärkesutveckling
 • Mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning på soci­a­la medier
 • Prak­tisk för­hand­lings­tek­nik och försäljningsledning
 • Kund­be­mö­tan­de och kundservice
 • Kom­mu­ni­ka­tion och människomöten
 • Cir­ku­lär ekonomi
 • Ledar­skap och team
 • Pro­jekt­led­ning och projektarbete
 • Affärs­sy­stem
 • HR:s arbetsport­följ

Låter upplägget och programmet med OptimaPlus moderna arbetsverktyg som ett intressant alternativ till just ert företag? Vill ni höra mera och få mera information om hur upplägget skulle skräddarsys just för er? Tveka inte i så fall, ta kontakt så ordnar vi ett möte och berättar mera!

Kaj Sandvik
kaj.sandvik@optimaedu.fi
044 7215 321