Hoppa till innehåll

Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000

SFS 6000 för­ny­as
Ny stan­dard, vad änd­ras?
Ny stan­dardut­gå­va 2022

Information om de viktigaste förändringarna i standarden.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Utbildare: Mathias Kronholm 

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursinnehåll:

  • Änd­ring­ar i åtminsto­ne 15 av stan­dardse­ri­ens 39 standarder
  • Störs­ta delen är små ändringar
  • Två nya kapi­tel: 5–57, Fas­ta bat­te­ri­er och 7–716, Power over Ether­net, PoH
  • Änd­ring­ar gäl­lan­de sole­ner­gi­sy­stem och ladd­ning av elfordon
  • Änd­ring­ar på grund av fär­dig­ställ­da förebilder
  • Änd­ring­ar och tillägg i de delar som gäl­ler spe­ci­al­in­stal­la­tio­ner och ‑utrym­men
  • Änd­ring­ar och tillägg i de delar som gäl­ler kom­plet­te­ran­de krav 

Pris: 126 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, intyg, lunch och kaffe.

Anmälan: Senast 1 vecka före kurs till OptimaPlus, Leena Svenlin tfn 044 721 5266, leena.svenlin@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.