Hoppa till innehåll

Fram­ti­den för byggnader?

Häl­so­sam­ma­re och mer håll­ba­ra livsmiljöer

Hälsosammare och mer hållbara livsmiljöer - kom med på vårt branschseminarie!

Lär dig om lagar för inomhusluft, och fördjupa dig i mikrobiologi, kemiska emissioner, och hur dessa påverkar byggnaders inomhusklimat. Fördjupa dig i hållbarhetstänk och ventilationsstrategier som inte bara ökar byggnaders livslängd utan också välbefinnandet hos dem som använder dem varje dag.

Seminariet erbjuder konkreta strategier och diskussioner kring hur man skapar arbets- och livsmiljöer som främjar både människors hälsa och vår planets välbefinnande.

Program

  • Kl. 08.30 – 09.00 — Mor­gonkaf­fe, sem­la och incheckning
  • Kl. 09.00 – 09.45 — Inle­dan­de före­läs­ning Key Note – Håll­bar­het inom byg­gan­det — Johan Ång­er­man, Oy R.J. Ång­er­man Ab
  • Kl. 09.45 – 10.15 Lagar och reg­ler angå­en­de inom­hus­luft – Mia Haut­a­la, Mil­jö­häl­san Kallan
  • Kl. 10.15 – 11.00 Grund­läg­gan­de mikro­bi­o­lo­gi och kemis­ka emis­sio­ner – Han­nes Rah­ja, Euro­fins bestLab
  • Kl. 11.00 – 12.00 Lunch på restau­rang Yrkeskocken
  • Kl. 12:00 – 12.45 Håll­bar­hets­tänk angå­en­de inom­hus­luft – Ann-Char­lott Hästö, ACH architecture
  • Kl. 12.45 – 13.15 Grund­läg­gan­de ven­ti­la­tion – Patrik Flöjt, Optima
  • Kl. 13.15 – 15.00 Pro­blem med inom­hus­kli­mat. Prov­tag­ning­ar, ana­ly­ser och rap­por­ter. Fall­be­skriv­ning­ar – Mar­cus Jans­son,  Ingen­jörs­by­rå Kronqvist.
  • Kl. 14.00 – 14.20 Kaffe
  • Kl. 15.00 – 15.30 Frå­gor, dis­kus­sion och kursutvärdering

Plats: Optima, Jakobstad, Trädgårdsgatan 30
Datum: 17.4.2024
Tid: 8.30-15.30

Pris: 225 €/person (Inkluderar frukost och lunch) + 24% moms

Kim Vikström tfn. 044 721 5254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi 

Varmt välkommen!