Hoppa till innehåll

CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt: 16.5.2024 kl. 08:00-15:00 (Fullsatt)

Utbildare: Rolf Dahlin

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris: 160 € + 24 % mervärdesskatt

Kursprogram:

  • for­dons mått och vikter
  • pla­ne­ring och behand­ling av transporten
  • reg­ler för transport
  • trans­port begränsningar
  • last­säk­rings­be­stäm­mel­ser
  • prak­tisk last­säk­ring med simu­la­tor 1/2 dagen 

Målgrupp: Chaufförer som kör yrkesmässig trafik

Kursavgift: 160 € + 24 % mervärdesskatt  I priset ingår utbildning, material, kaffe och lunch..

Registrerad som CAP-dag. 11 € tillkommer för registrering till Traficom.

Anmälan: Kim Vikström, tfn. 044 721 5254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi 

ANMÄL DIG HÄR (länk)