Hoppa till innehåll

CAP-dag Kran­kurs

Kursarrangör: OptimaPlus Ab

Tidpunkt: 21.8.2024 kl. 08:00-15:00

Utbildare: Johan Österbacka

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Kursprogram: Kursen vänder sig till alla som använder traverser, pelarsvängkranar, telfrar på balk och telfrar på svängarm. Deltagarna lär sig att jobba effektivt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar. Kursen bygger på standarderna SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853. Kursen berättigar till ett kort.

  • Kort intro­duk­tion till oli­ka krantyper
  • Kän­ne­dom om oli­ka krankonstruktioner
  • Kän­ne­dom om oli­ka lyft­red­skap, vad de kla­rar av och vil­ka situ­a­tio­ner de är lämp­li­ga för
  • Säker last­kopp­ling
  • Säker använd­ning — vad man ska tän­ka på före, under och efter ett lyft
  • Upp­täck ris­ker­na — vad finns det för risker?
  • Under­håll och kon­troll — genom­gång av vil­ket under­håll och vil­ka kon­trol­ler som behö­ver göras för att vara säker på att utrust­ning­en är i dug­ligt skick
  • Genom­gång av stan­dar­der och före­skrif­ter som berör lyf­tan­ord­ning­ar och red­skap som används

Målgrupp: Chaufförer som kör yrkesmässig trafik

Kursavgift: 175 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, kaffe och lunch.

Registrerad som CAP-dag. Tillkommer 11 € för Traficom registrering.

Anmälan: Kim Vikström, tfn. 044 7215 254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

ANMÄL DIG HÄR (länk)