Hoppa till innehåll

CAP-dag Mil­jö­sä­ker­het

Kursarrangör: OptimaPlus Ab

Tidpunkt: Meddela intresse!

Utbildare: Rolf Dahlin

Kursens innehåll.

Med miljöansvar avses viljan och strävandet att agera på bästa möjliga sätt ur miljösynvinkel. Det innebär olika slags val för olika människor och olika branscher. Med miljöansvar menar man i allmänhet hållbar användning av naturresurser och energi samt minskning av mängden producerat avfall. Samtidigt innebär det minimering av de skadliga effekterna av verksamheten.

Företag ser många skäl till att bedriva en ansvarsfull verksamhet. Det främsta syftet är att säkra verksamhetsförutsättningarna på lång sikt och förbättra lönsamheten. En miljöansvarig verksamhet innebär också besparingar för företaget.

Miljöansvar är en viktig konkurrensfaktor i konkurrensen mellan företag. Utsläppsmål, kundkrav och internationalisering ökar ständigt kraven på en miljöansvarig verksamhet.

Kursavgift: 130 €. I priset ingår utbildning, material och registrering till Symke samt kaffe och lunch.

Registrerad som CAP-dag. 11 € tillkommer för eventuell Traficom registrering.

+ 24 % moms tillkommer.

Anmälan: Kim Vikström, tfn. 044 7215254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

ANMÄL DIG HÄR (länk)