Hoppa till innehåll

CAP-dag Nöd förstahjälp + primärsläckning

Kurstid: Våren 2021

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Utbildare: John Forslund

Kurs­pro­gram:

Primärsläckning

Förhindra uppkomst av bränder och hur fungera på rätt sätt vid allvarliga situationer

  • Orsak till bränder
  • Före­byg­ga bränder
  • Far­li­ga ämnen vid bränder
  • Släck­nings­me­to­der, handsläc­ka­re, filt och per­son släckning

Nöd förstahjälp

Förbereda chauffören för att kunna rädda liv och för att fungera på rätt sätt vid sjukdomsfall

  • För­fa­ran­det på olycksplatsen
  • Bedö­ma och leda farosituationer
  • Alar­me­ra rätt
  • För­hind­ra upp­komst av vida­re olyckor

Kursavgift: 175 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, primärsläckningskort + Nöd förstahjälp-kort, lunch och kaffe.

Registrerad som CAP-dag. 11 € tillkommer för registrering till Traficom.

Anmälan: Senast 1 vecka före kursstart till Optima, Kim Vikström 
tfn 044 7215254  eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras dagen före kurs.

För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

ANMÄL DIG HÄR (länk)