Hoppa till innehåll

CAP-dag ADR-under frigränserna

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Meddela intresse!

Plats: Optima Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Målgrupp: De som hanterar mindre mängder kemikalier och farliga ämnen t.ex yrkeschaufförer och lagerarbetare

Obs! Kursen berättigar inte till ett ADR-kort

Kursinnehåll:

  • Ansvars­för­hål­lan­den
  • Iden­ti­fi­e­ring av far­ligt gods
  • För­pack­ning
  • Redu­ce­rad, begrän­sad och vär­de­be­räk­nad mängd
  • Trans­port­hand­ling­ar
  • Trans­port­be­stäm­mel­ser
  • Last­säk­ring

Kursavgift: 160 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, intyg, kaffe och lunch.

Registrerad som CAP-dag. 11 € tillkommer för registrering till Traficom.

Anmälan: Kim Vikström, tfn. 0447215254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

ANMÄL DIG HÄR (länk)