Hoppa till innehåll

Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring av utbild­ar­be­hö­rig­het / TTK

Upp­da­te­rings­kurs för utbil­da­re 4 h

Målsättning    
Kursens målsättning är att ge deltagarna färdigheter i att kunna fortsätta
ordna arbetssäkerhetskurser.
Behörighet: 5 år. 

Målgrupp        
Utbildningen är ämnad för personer som vill bli registrerad kursledare i den
riksomfattande arbetarskyddskortsutbildningen (TTK).
Förutsättningen är att personen har genomgått grundutbildningen för utbildare.
Samt att man uppfyller kraven för att uppdatera sin behörighet.
Kriterierna hittar du på:
https://www.tyoturvallisuuskortti.fi/kurssinjohtajakoulutus

Innehåll          
Kursen behandlar gemensamma arbetaskyddsfrågor samt huvudpunkter som
utbildaren bör beakta ved utbildningen.
Efter utbildningen avläggs ett prov.

Program           

  • Gemen­sam arbetsplats
  • Gemen­sam säkerhet
  • Intro­duk­tion på arbetsplatsen
  • Gemen­sam säker arbetsdag
  • Tent

Tidpunkt: Januari 2029

Utbildare: John Forslund och Roland Snellman

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.

Pris: 385 €/deltagare + moms 24 %.
I priset ingår utbildning, material, arbetssäkerhetskort, lunch och kaffe.

Anmälan: Senast senast 1 vecka före till  Leena Svenlin tfn 044-7215 266,
e-post leena.svenlin@optimaedu.fi eller via länken nedan.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kursstarten.
Om ingen annullering görs uppbärs halva deltagaravgiften.