Hoppa till innehåll

CAP-dag Truck­sä­ker­het

Kursen ger dig god överblick hur man kan undvika farliga situationer och använda trucken på ett säkert sätt.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt: Meddela intresse!

Utbildare: Johan Österbacka

Plats: Optima , Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Kursens målsättning är att utbilda och handleda truckförare i allmänna regler, bruks- och serviceanvisningar samt ansvarsfrågor.

Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrutning 12.6.2008/403
14 § Särskilda kompetenskrav
Den som för truck eller personlyftanordning ska för att använda en sådan ha ett av arbetsgivaren utfärdat skriftligt tillstånd. Innan tillståndet ges ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren har tillräcklig förmåga och skicklighet att använda arbetsutrustningen.

Kursprogram

  • Dag­lig ser­vice, belast­ning, typ­skyl­tar och teknik
  • Per­son­lyf­tar
  • Kör­ning och använd­ning av trucken
  • Truc­kens stabilitet
  • Skrift­ligt prov
  • Prak­tisk köröv­ning, truc­kar till för­fo­gan­de ca. 2 timmar
  • Behand­ling av gods, stap­ling och lastning

Hålltider
08:00 - Inledning
09:00 - Kaffe
09:15 - Teori
11:00 - Lunch
11:45 - Teori + skriftligt prov
13:45 - Kaffe
14:15 - Praktiska körövning 

Kursavgift: 160 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, kort, lunch och kaffe. Kursen är registrerad till Traficom och kan räknas som kompetensfortbildningsdag för yrkeschaufförer. 11 € tillkommer för eventuell Traficom registrering.

Info: Kim Vikström 044 7215 254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi.

 ANMÄL DIG HÄR (länk)