Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men inom transportbranschen

Kom­pe­tens­om­rå­det för varu­trans­port 150 kp eller kom­pe­tens­om­rå­det för per­son­trans­por­ter 150 kp

Huvudsakliga antagningsvillkor:

  • för varu­trans­por­ter (CE): minst 20 års ålder och kör­rätt för kör­kort­klass C
  • för per­son­trans­por­ter (D): minst 22 års ålder och gil­tigt läkarintyg
  • inga all­var­li­ga tra­fik­för­se­el­ser de senas­te åren (utdrag ur körkortsregistret)
  • Avlagt and­ra sta­di­ets exa­men (yrkes­ut­bild­ning eller gymnasiet)
  • Den som har arbet­ser­fa­ren­het från bran­schen och tyd­li­ga mål­sätt­ning­ar med utbild­ning­en pri­o­ri­te­ras vid antagning

Avklarad utbildning ger körrätt för körkortsklasserna CE eller D, samt grundläggande yrkeskompetens (rätt att köra i yrkesmässig trafik).

Om du saknar körrätt för körkortsklass C, kontakta Optima Plus för att höra när nästa kurs startar: Kim Vikström, tfn 044 7215254, kim.vikstrom@optimaedu.fi

Om du redan har CE och vill ha D kort kan du antas för att avlägga en delexamen, 75 kp.

Kostnader: 

Deltagaravgift för varutransporter 900 € + myndighetsavgifter 550 €

Deltagaravgift för  persontransporter 730 € + myndighetsavgifter 450 € 

Praktisk information och ansökan:

Tidpunkt: Sista ansökningsdag 15.12.2023. Utbildningen startar i februari 2024.

Intervju: Sökande kallas till intervju där studierna utreds och lämplighet till yrket bedöms (SORA lagstiftning). Alla sökande bör till intervjun ha med sig ett aktuellt utdrag ur körkortsregistret från Traficom, detta kan printas ut från Traficoms sida.

Språkprov

Ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller har avlagt examen utomlands, blir du kallad till ett språkprov. Tidpunkt för språkprovet meddelas direkt till den sökande och hålls vid Optima, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad. I språkprovet ingår läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse, muntlig kommunikation. Rekommenderad språknivå B1.

Då du fyller i din ansökan, kom ihåg att specificera vad du söker till och bifoga betyg, arbetsintyg och bild på ditt körkort.

För mer information, kontakta:

Stefan Koski, tfn 044 7215249, stefan.koski@optimaedu.fi eller
Carola Sjöström, tfn 044 7215231, carola.sjostrom@optimaedu.fi