Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men inom transportbranschen

Kom­pe­tens­om­rå­det för gods­tra­fik 150 kp eller kom­pe­tens­om­rå­det för per­son­trans­por­ter 150 kp

Huvudsakliga antagningsvillkor:

  • kör­rätt för kör­korts­klass C (last­bil)
  • minst 21 (18*) års ålder för C eller CE och 23 (21*) år för D
  • inga all­var­li­ga tra­fik­för­se­el­ser de senas­te åren (utdrag ur körkortsregistret)
  • gil­tigt läka­rin­tyg gäl­ler endast C
  • *enligt 280 h grund­kom­pe­tens. Ste­fan ger mera info.

Avklarad utbildning ger körrätt för körkortsklasserna CE eller D, samt grundläggande yrkeskompetens (rätt att köra i yrkesmässig trafik).

Kostnader: 

Deltagaravgift för kombinationsfordonsförare 900 € + myndighetsavgifter 550 €

Deltagaravgift för busschaufför 730 € + myndighetsavgifter 450 € 

Praktisk information och ansökan

Tidpunkt: Kontinuerlig ansökan med utbildningsstart årligen i februari

Intervju: Sökande kallas till intervju där studierna utreds och lämplighet till yrket bedöms (SORA lagstiftning). Alla sökande bör till intervjun ha med sig ett aktuellt utdrag ur körkortsregistret från Traficom, detta kan printas ut från Traficoms sida.

För mer information, kontakta:

Stefan Koski, tfn 044 7215249, stefan.koski@optimaedu.fi eller

Kim Vikström, tfn 044 7215254, kim.vikstrom@optimaedu.fi