Hoppa till innehåll

-

Läro­av­tal (LA)

Studera på arbetstid genom läroavtal - personligt och flexibelt!

I ett läroavtal kommer en studerande, en arbetsgivare och en utbildningsarrangör överens om att den studerande ska avlägga en examen eller delar av en examen genom inlärning i sitt arbete. Läroavtal är en smidig och praktisk studieform som möjliggör att du kan utveckla din egen kompetens samtidigt som du jobbar.

Läroavtal passar i karriärens alla stadier, oberoende om du är en erfaren arbetstagare eller nybörjare. Utbildningar finns på tre olika nivåer, grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. En yrkesinriktad grundexamen ger grunder som krävs inom branschen. Har du redan erfarenhet från branschen och vill fördjupa din yrkeskompetens kan du studera till en yrkesexamen. I specialyrkesexamen skaffar du dig alltmer djupare kompetens i de mest krävande arbetena inom branschen.

Ditt kunnande utvecklas på din arbetsplats eller i ditt företag. För arbetsgivaren är läroavtal ett praktiskt och arbetslivscentrerat sätt att utveckla sin personal. Yrkeskunskap utvecklas genom närstudiedagar, distans- och självstudier. Via läroavtal kan du avlägga en examen eller en del/delar av en examen

Förutsättningar för att studera på läroavtal

  • du job­bar med arbets­upp­gif­ter som mot­sva­rar inne­hål­let i den examen/ de exa­mens­de­lar som du vill avlägga.
  • du får lön enligt kollektivavtalet
  • du job­bar minst 25h per vec­ka i medeltal
  • du har fyllt 15 år
  • din arbets­gi­va­re ger dig möj­lig­het att stu­de­ra på läroavtal
  • du är inte inskri­ven på någon annan utbild­ning på and­ra stadiet

Våra utbildningar via läroavtal

Hur går en läroavtalsutbildning till i praktiken?

Före läroavtalet kan börja behöver du en arbetsplats och ett arbetsavtal som är i kraft under läroavtalstiden. Arbetsplatsen kan vara ditt nuvarande arbete eller en ny arbetsplats. Platsen söker du själv. I en läroavtalsutbildning sker inlärningen till största del på arbetsplatsen genom att den studerande arbetar med arbetsuppgifter som motsvarar innehållet i utbildningen.

Utbildningstiden kan vara från några månader upp till tre år, beroende på ditt tidigare kunnande och på omfattningen av den examen/de examensdelar som du avlägger. På arbetsplatsen har den studerande en utnämnd handledare som stöder och handleder.

Fortsätt läsa

Är du en branschbytare?