Hoppa till innehåll

-

Läro­av­tal

Studera på arbetstid genom läroavtal - personligt och flexibelt!

I ett läroavtal kommer en studerande, en arbetsgivare och en utbildningsarrangör överens om att den studerande ska avlägga en examen eller delar av en examen genom inlärning i sitt arbete. Läroavtal är en smidig och praktisk studieform som möjliggör att du kan utveckla din egen kompetens samtidigt som du jobbar.

Läroavtal passar i karriärens alla stadier, oberoende om du är en erfaren arbetstagare eller nybörjare. Ditt kunnande utvecklas på din arbetsplats eller i ditt företag. För arbetsgivaren är läroavtal ett praktiskt och arbetslivscentrerat sätt att utveckla sin personal.
Yrkeskunskap utvecklas genom närstudiedagar, distans- och självstudier. Via läroavtal kan du avlägga en examen eller en del/delar av en examen.

Förutsättningar för att studera på läroavtal

  • du job­bar med arbets­upp­gif­ter som mot­sva­rar inne­hål­let i den examen/ de exa­mens­de­lar som du vill avlägga.
  • du får lön enligt kollektivavtalet
  • du job­bar minst 25h per vec­ka i medeltal
  • du har fyllt 15 år
  • din arbets­gi­va­re ger dig möj­lig­het att stu­de­ra på läroavtal
  • du är inte inskri­ven på någon annan utbild­ning på and­ra stadiet

Våra utbildningar via läroavtal

Hur går en läroavtalsutbildning till i praktiken?

Före läroavtalet kan börja behöver du en arbetsplats och ett arbetsavtal som är i kraft under läroavtalstiden. Arbetsplatsen kan vara ditt nuvarande arbete eller en ny arbetsplats. Platsen söker du själv. I en läroavtalsutbildning sker inlärningen till största del på arbetsplatsen genom att den studerande arbetar med arbetsuppgifter som motsvarar innehållet i utbildningen.

Utbildningstiden kan vara från några månader upp till tre år, beroende på ditt tidigare kunnande och på omfattningen av den examen/de examensdelar som du avlägger. På arbetsplatsen har den studerande en utnämnd handledare som stöder och handleder.

Fortsätt läsa

Kontakta Optimas arbetslivskoordinatorer så hjälper vi dig!

Andrej Lindqvist
Tekniska branscher, lantbruksteknik, fastighets-branschen
andrej.lindqvist@optimaedu.fi
0447 215 337

Annakarin Kyheröinen 
Ledarskap, företagande och affärsverksamhet
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi
0447 215 361

Carina Nordman-Byskata
Pedagogik och handledning
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi
0447215202

Conny Englund 
Lantbruksbranschen
conny.englund@optimaedu.fi
0447 215 294

Erik Björk 
Husbyggare, finsnickare, inredning,
el och automation, ICT, båt
erik.bjork@optimaedu.fi
0447 215 261

Kerstin Ström 
Livsmedel, restaurang, mode, skönhet, städ, programutvecklare och turism
kerstin.strom@optimaedu.fi
0447 215 307

Maria Wirtanen 
Lantbruksbranschen
maria.wirtanen@optimaedu.fi
0447 215 333