Hoppa till innehåll

-

Lokal­vår­da­re-fas­tig­hets­skö­ta­re

Grun­dex­a­men inom ren­gö­rings- och fastighetsservicebranschen

Om du avlägger grundexamen inom rengörings- och fastighetsservice behärskar du kompetensen att se fastigheten som en helhet. Du har kunnande att arbeta som både fastighetsskötare eller lokalvårdare. I och med att samservice blir allt vanligare knyts de bägge kompetensområdena närmare varandra. Den som utbildat sig inom rengöringsservice kan också sköta en del uppgifter som hör till fastighetsservice och vice versa. Målet med utbildningen är att:

  • du höjer din yrkeskompetens
  • du får stör­re för­stå­el­se för arbets­mil­jöns bety­del­se för din häl­sa och kropp
  • du bör­jar arbe­ta mera kundorienterat


LOKALVÅRDARE - Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom städyrket och som vill utveckla dina kunskaper inom professionell städservice. Inom renhållningsbranschen är det i nuläget stor efterfrågan på professionella lokalvårdare som kan arbeta på ett kundvänligt, ergonomiskt och ekonomiskt sätt.

FASTIGHETSSKÖTARE - Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom fastighetsbranschen och vill utveckla dina kunskaper inom professionell service med att lösa tekniska problem och underhålla fastigheter med kunden i fokus. Professionella fastighetsskötare med ett brett kunnande, finns det behov av både inom den privata och offentliga sektorn.

Så förverkligas utbildningen

Utbildningstiden är beroende av dina tidigare kunskaper och arbetserfarenhet. Den genomförs till största del på din arbetsplats. Närstudiedagar arrangeras på Optima ca två dagar per månad

Du kan avlägga hela examen eller endast utvalda delar av den. Examen omfattar 180 kompetenspoäng och består av 75 kp obligatoriska examensdelar, 70 kp valbara yrkesstudier och 35 kp gemensamma examensdelar (språk, kommunikation, naturvetenskap och kunnande som behövs i samhälle och arbetsliv). 

I början av studierna gör vi upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnandet (PUK). I PUK beaktas och erkänns tidigare kunnande inom branschen. Kunnandet bör vara aktuellt och svara mot kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Därefter gör vi upp en plan för hur du inhämtar det kunnande som saknas för den examen som du avlägger. PUK innehåller också uppgifter om eventuella handlednings- och stödåtgärder.

Ansökan

Du kan söka kontinuerligt till Optima under hela läsåret. Vi antar nya studerande i mån av lediga studieplatser. Mer info om kontinuerlig ansökan hittar du här.

Information

Ta kontakt för att diskutera närmare och säkerställa att utbildningen är lämplig utgående från dina behov.

Arbetslivskoordinator Kerstin Ström
tfn 044 7215 307
kerstin.strom@optimaedu.fi