Hoppa till innehåll

-

Lands­bygds­fö­re­ta­ga­re — Lantbruk

Grun­dex­a­men inom lantbruksbranschen

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad

Intresserad av lantbruk och allt som händer däromkring? Vår landsbygdsföretagarutbildning ger dig en bred bas för yrkeslivet. Förutom lantbruk och djurskötsel lär du dig en hel del om att bruka skog, underhålla maskiner, köra
traktor och annat som är viktigt inom landsbygdsföretagande.

Du lär dig också mycket om företagande och ekonomiskt tänkande. Att ha ett lantbruk är att driva ett företag, och även om du tänker satsa på något annat än just lantbruk är ett eget företag ofta ett alternativ. Miljöansvar och ansvarsfull djuruppfödning är också viktiga delar av utbildningen.

I studierna kan du fördjupa ditt kunnande inom växtproduktion, djurhållning, skogsbruk eller maskinunderhåll, jordbyggnad och verkstadsarbeten. Du kan studera vidare vid till exempel yrkeshögskola. Grundstudierna sker
tillsammans med djurskötarna och lantbruksmekanikerna.

Du kan avlägga denna examen flexibelt både vid Optima och som läroavtal i arbetslivet.

Efter studierna kan du ha ditt eget företag inom/jobba som:

  • jord­bru­ka­re – djurproducent
  • maski­nent­re­pre­nör
  • maskin­ser­vice
  • avby­ta­re
  • för­säl­ja­re
  • hus­djurs­skö­ta­re
  • verk­stads­ar­be­te

Du kan även avlägga landsbygdsföretagarexamen via flerformsstudier förutsatt att du har lämplig arbets- eller praktikplats.

Med hög stan­dard mot fram­ti­dens lantsbruk

"Som alla andra branscher förändras också lantbruksbranschen ständigt. Optima Lannäslund har lyckats följa med sin tid och ger en utbildning som är en stadig grund att stå på för de utexaminerade. Utbildningen är mångsidig och modern, utrymmena likaså.

NICLAS SJÖSKOG
Mjölkproducent, Pedersöre

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Maria Sirén
Mobil 044 7215 339
maria.siren@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa 
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi 

Studiesekreterare
Niklas Häggström
Mobil 044 7215 262
niklas.haggstrom@optimaedu.fi 

Kurator
Björn Holm 
Mobil 044 7215 241
bjorn.holm@optimaedu.fi

Speciallärare
Kethen Lindroos-Kung
Mobil 044 7215 620
kethen.lindrooskung@optimaedu.fi