Hoppa till innehåll

-

Arbets­krafts­ut­bild­ning

Arbetskraftsutbildning är en sysselsättningsfrämjande service som ordnas i samarbete med TE-byrån. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i allmänhet att studerandena avlägger grundexamen eller en del av examen. I flera branscher ordnas dessutom kompletterande utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Utbildningen är avgiftsfri och under studietiden kan du få dagpenning och kostnadsersättning. Under utbildningstiden har du fyra veckor semester per år och studierna anpassas enligt din egen plan.

Lediga studieplatser inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning:

Grundexamen inom livsmedelsbranschen, bagare-konditor (2 platser). Ansökan: 713230
Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog (2 platser). Ansökan: 715735
Grundexamen inom affärsverksamhet, merkonom (2 platser). Ansökan: 713234
Grundexamen inom lantbruksbranschen, Djurskötare (2 platser). Ansökan: 679646

Ansökan öppen till 31.5.2024. Sökande som har annat modersmål än svenska kallas till språkprov via e-post.. Intervjuer ordnas i juni tillsammans med TE-byrån. Utbildningsprövning eller direkt antagning enligt överenskommelse i augusti.

För mera information, kontakta

Lise-Lotte Seymour
Studiekoordinator
Tel: 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi