Hoppa till innehåll

-

Arbets­krafts­ut­bild­ning

Arbetskraftsutbildning är en sysselsättningsfrämjande service som ordnas i samarbete med TE-byrån. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i allmänhet att studerandena avlägger grundexamen eller en del av examen. I flera branscher ordnas dessutom kompletterande utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Utbildningen är avgiftsfri och under studietiden kan du få dagpenning och kostnadsersättning. Under utbildningstiden har du fyra veckor semester per år och studierna anpassas enligt din egen plan.

Lediga studieplatser inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning:

För tillfället finns inga lediga studieplatser vid Optima inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning. Nya lediga platser och ansökningstider kommer till våren 2024. Studiestart i augusti 2024.