Hoppa till innehåll

-

Arbets­krafts­ut­bild­ning

Arbetskraftsutbildning är en sysselsättningsfrämjande service som ordnas i samarbete med TE-byrån. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i allmänhet att studerandena avlägger grundexamen eller en del av examen. I flera branscher ordnas dessutom kompletterande utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Utbildningen är avgiftsfri och under studietiden kan du få dagpenning och kostnadsersättning. Under utbildningstiden har du fyra veckor semester per år och studierna anpassas enligt din egen plan.

Lediga studieplatser inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning under hösten 2022:

Artesan (finsnickare) /Ansökningsnr  679644 
grundexamen inom konstindustrin (är du kreativ och tycker om att skapa - här lär du dig planera, tillverka och restaurera produkter i trä)
Frågor besvaras av: Teamledare Adam Näse, mobil 044 7215 356 
e-post adam.nase@optimaedu.fi

Artesan (interiör) /Ansökningsnr  679642 
grundexamen inom konstindustrin (har du intresse och öga för färg och form, inredning och detaljer – här lär du dig spackla, måla, rita, tapetsera m.m)
Frågor besvaras av: Teamledare Adam Näse, mobil 044 7215 356 
e-post adam.nase@optimaedu.fi

Merkonom / Ansökningnr 698718
grundexamen i affärsverksamhet (Om du väljer att bli merkonom passar du in på väldigt många olika arbetsplatser, egentligen överallt där man säljer och marknadsför något och på alla typer av kontor).
Frågor besvaras av: Teamledare Ann Käld, mobil 0447 215 231
e-post ann.kald@optimaedu.fi

Barnledare ***/ Ansökningsnr 679902
grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (Är du positiv, ansvarsfull och kreativ och tycker om barn? Vill du utveckla din förmåga att handleda och aktivera personer i olika åldrar med olika bakgrund?)
Frågor besvaras av: Teamledare Ann Käld, mobil 0447 215 231
e-post ann.kald@optimaedu.fi

Bagare-konditor /Ansökningsnr 679605
grundexamen inom livsmedelsbranschen (ett kreativt och fysiskt yrke där du lär dig all typ av bakning)
Frågor besvaras av: Teamledare Ann-Louise Strengell, mobil 044 7215 279
e-post  ann-louise.strengell@optimaedu.fi

Modeassistent /Ansökningsnr 679624 
grundexamen inom textil- och modebranschen (du som är intresserad av mode och estetik - här lär du dig grunderna i mode, sömnad, företagande och digital kommunikation) 
Frågor besvaras av: Teamledare Ann-Louise Strengell, mobil 044 7215 279
e-post ann-louise.strengell@optimaedu.fi

Kock /Ansökningsnr 679903
grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, GR (en kreativ och serviceinriktad utbildning som passar dig som har god mat och bra kundbetjäning i fokus)
Frågor besvaras av: Teamledare Ann-Louise Strengell, mobil 044 7215 279
e-post ann-louise.strengell@optimaedu.fi

Djurskötare /Ansökningsnr 679646   
grundexamen inom lantbruksbranschen (för dig som är passionerat intresserad av djur – du lär dig de dagliga skötselrutinerna, om företagande och allmänna saker inom lantbruk)
Frågor besvaras av: Teamledare Maria Sirén, mobil 044 7215 339
e-post maria.siren@optimaedu.fi

Ansö­kan och studiestart

Ansökningstiden pågår kontinuerligt fram till 28.11.2022. Studiestart sker enligt överenskommelse. Alla sökande kallas till en intervju. Intervjuerna hålls tisdag 30.8, 27.9, 25.10 och 29.11.

Sökande med annat modersmål än svenska kallas till språkprov. Höstens språkprov hålls torsdag 1.9, 29.9, 27.10 och 30.11.

***Sökande till SORA bransch kallas till inträdes- och lämplighetsprov enligt överenskommelse.

Så här söker du

Ansökan görs via TE-byråns webbsida och studierna inleds kontinuerligt efter intervju och ev. språkprov.

Via denna länk hittar du mer information och närmare anvisningar om ansökning och antagning till arbetskraftsutbildning.

Din Fram­tid — Kart­lägg­ning vid Optima

Begär en utbildningsprövning via TE-byrån (5-10 dagar). Du som har behov av stöd med din karriärplan, kom på kartläggning av din situation och ditt kunnande vid Optima.  

Finan­sie­ring och stu­di­e­so­ci­a­la förmåner

Har du frågor kring finansiering av studier och studiesociala förmåner, kontakta utbildningsrådgivningen via telefon 0295 025 510/utbildningsrådgivning.