Hoppa till innehåll

-

Lands­bygds­fö­re­ta­ga­re — Lantbruksteknologi

Grun­dex­a­men inom lantbruksbranschen

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad

Intresserad av lantbruksteknologi? Vi erbjuder nu en varierande och bred utbildning inom användning och service av lantbruksmaskiner. Lär dig mer om lantbruksteknik, service och entreprenörskap.

Lantbruksteknologin är en framtidsbransch i en värld där efterfrågan på mat ökar parallellt med kraven på ett fossilfritt samhälle. Det moderna lantbruket är en del av lösningen och en av världens mest högteknologiska branscher. Finland ligger långt fram både som användare och utvecklare.

I studierna inom lantbruksteknologi får du kunnande inom svetsning, bearbetning, hydraulik och elektronik. Du ska i framtiden inte bara kunna använda, serva och reparera lantbruksmaskiner utan även vara en del av tillverkningsindustrin. Grundstudierna sker tillsammans med landsbygdsföretagarna och djurskötarna, med fokus på verksamheten vid en lantgård eller i ett landsbygdsföretag, bl.a. i form av produktion av jordbruksprodukter som livsmedel, användningen av arbetsredskap, skötsel av produktionsdjur, skogsarbete och företagsamhet. 

Du kan avlägga denna examen flexibelt både vid Optima och som läroavtal i arbetslivet.

Efter studiern kan du ha ditt eget företag inom/jobba som:

  • maski­nent­re­pre­nör
  • maskin­ser­vice
  • verk­stads­ar­be­ta­re
  • tek­nisk försäljare
  • maskin­fö­ra­re

Du kan även avlägga landsbygdsföretagarexamen via flerformsstudier förutsatt att du har lämplig arbets- eller praktikplats.

Med hög standard mot framtidens lantbruk

"Optima är en viktig utbildare för många yrkesgrupper. Näringslivet har stort behov av kunnig och utbildad personal. Genom att välja lantbruksteknologi väljer du en bred grund för det kommande yrkeslivet där möjligheterna är många. Utbildningen förbereder dig på ett bra sätt för de utmaningar du möter i arbetslivet. Vid Elho, som är en maskintillverkare för lantbruk och entreprenad, ger dig utbildningen förutsättningar att jobba med både tillverkning och utveckling av maskiner.

MICHAEL JOHANSSON
VD, Oy El-Ho Ab

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Maria Sirén
Mobil 044 7215 339
maria.siren@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa 
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi 

Studiesekreterare
Niklas Häggström
Mobil 044 7215 262
niklas.haggstrom@optimaedu.fi 

Kurator
Björn Holm 
Mobil 044 7215 241
bjorn.holm@optimaedu.fi

Speciallärare
Kethen Lindroos-Kung
Mobil 044 7215 620
kethen.lindrooskung@optimaedu.fi