Hoppa till innehåll

-

Fort­sät­ta stu­de­ra efter examen

En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet på samma sätt som gymnasium och studentexamen. Du kan välja att specialisera dig inom din nuvarande bransch eller så kan du byta inriktning och studera helt nya ämnen.

Vidareutbildning inom din bransch kan även göras genom att avlägga yrkesexamen och specialyrkesexamen via läroavtal.

Län­kar:

Yrkeshögskolan Novia
Yrkeshögskolan Arcada
Mellersta Österbottens yrkeshögskola Centria
Högskolan på Åland
Åbo Akademi
Helsingfors universitet
Vasa universitet
Karleby universitetscenter Chydenius
Svenska handelshögskolan
Räddningsinstitutet
Polisyrkeshögskolan

Studieinfo - allt om utbildning