Hoppa till innehåll

-

Fort­sät­ta stu­de­ra efter examen

En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet på samma sätt som gymnasium och studentexamen.

Vidareutbildning inom branschen kan även göras genom att avlägga yrkesexamen och specialyrkesexamen.

Län­kar:

Yrkeshögskolan Novia
Yrkeshögskolan Arcada
Mellersta Österbottens yrkeshögskol Centria
Högskolan på Åland

Åbo Akademi
Helsingfors universitet
Vasa universitet
Karleby universitetscenter Chydenius
Svenska handelshögskolan

Räddningsinstitutet
Polisyrkeshögskolan

Studieinfo - allt om utbildning