Hoppa till innehåll

-

Stu­die- och skolresestöd

Studerande kan få stöd från Folkpensionanstaltens (FPA) för studier efter grundskolan. Studiestöd beviljas för heltidsstudier vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola. Stödbeloppet varierar beroende på läroanstalt, ålder och boendeform. Dina egna inkomster, och i vissa fall dina föräldrars inkomster, inverkar också på stödet.

Läs mera om stöden på FPA:s webbsida.

Ansök om skolresestöd separat för varje läsår.

Fyll i blanketten Ansökan om stöd för skolresor KM 1r och lämna in den hos din läroanstalt, som i sin tur sänder in den till FPA.

Om dina förhållanden förändras ska du meddela förändringarna på blanketten Meddelande om förändring KM 4r  lämna in den till läroanstalten, som i sin tur sänder in den till FPA. På så sätt kan skolresestödet betalas ut korrekt. (blanketten KM 4r hittas på FPA:s hemsida eller på studietorget)

Exempel på förändringar:

•Du inleder inlärning på arbetsplatsen (Obs! Meddela alltid före du far på LiA)

•Du byter läroanstalt

•Du flyttar

•Du byter färdsätt

•Studierna avbryts

•Du övergår till studier via läroavtal

•Du utexamineras mitt under ett läsår

På FPA:s hemsida hittas mera information angående Skolresestöd och förändringar i skolresestödet.

Studerande är själva skyldiga att meddela om förändringar.

Studietorget på Trädgårdsgatan hjälper också med information och blanketter, tfn. (06) 7855 222.