Hoppa till innehåll

-

Yrkes­prov

Du avlägger en yrkesinriktad examen genom att visa ditt kunnande i ett yrkesprov. Utbildningsanordnaren svarar för att yrkesproven genomförs i enlighet med examensgrunderna. Ett yrkesprov kan vara gemensamt för flera examensdelar. Ett yrkesprov för en examensdel kan även bestå av flera delar. I yrkesprovet bedömer man hur bra den studerande har inhämtat den yrkeskompetens som krävs för examen. Läraren och en representant för arbetslivet utvärderar kunnandet.

I examensgrunderna framgår hur och i vilken miljö yrkesprov utförs. Yrkesprovet utförs huvudsakligen på en arbetsplats var du visar att du har kunnande genom att utföra praktiska arbetsuppgifter. Den omgivning där yrkesprovet genomförs ska göra det möjligt att visa det kunnande som anges i examensgrunderna i sin helhet. Om arbetsplatsen inte lämpar sig för genomförande av yrkesprov, kan yrkesprovet undantagsvis ordnas någon annanstans. Vid behov kan det kunnande som visas genom ett yrkesprov kompletteras med annan bedömning. En studerande kan avlägga yrkesprov oberoende av hur hen förvärvat sitt kunnande.

Utbildningsanordnaren ska ordna möjlighet för de studerande att visa sitt kunnande så snart som möjligt efter det att de anses ha uppfyllt kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet enligt examens- eller undervisningsgrunderna.