Hoppa till innehåll

-

Kva­li­tet, vision, mål och resultat

Verksamheten vid Optima styrs av ett kvalitetsledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Mera uppgifter fås av informatör och kvalitetsansvarig Staffan Sunabacka, tfn +358 44 721 5279, staffan.sunabacka@optimaedu.fi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är BV_Certification_ISO9001_webb.jpg

Opti­ma är med och gör regi­o­nen till den mest väl­må­en­de och fram­gångs­ri­ka i landet.

Andelen studerande som har sysselsättning eller fortsätter med studier på tredje stadiet efter avlagd examen eller examendel.
Mål 2021: 90%
Läget 31.12.2019: 85 %

Andelen studieavbrott vid Optima.
Mål 2021: max 4 %
Läget 31.5.2021: 1,3 %

Opti­ma erbju­der dig rätt indi­vi­du­ell kom­pe­tens för dagens och fram­ti­dens arbetsliv.

Andelen studerande som lyckas förvärva den yrkesskicklighet de eftersträvar inom utsatt tid.
Mål 2021: 85 %
Läget 31.5.2021: 57,8 %

Antalet avlagda grundexamen
Läget 31.5.2021: 261

​Antalet avlagda yrkesexamen
Läget 31.5.2021: 74

​​​Antalet avlagda specialyrkesexamen
Läget 31.5.2021: 1

Höga poäng (skala 1-5) i den nationella studeranderesponsen.
Mål 2021:  >4
Läget 31.5.2021: 4,09 (startenkät) och 4,12 (slutenkät)

Opti­ma är en väx­an­de utbil­da­re under stän­dig utveckling.

​Förverkligade (faktiska) studerandeår:
Mål 2021:  1212
Läget 31.5.2021: 544,82

Antalet som inlett studier 2021
Läget 31.5.2021: 128