Hoppa till innehåll

-

Stu­de­ran­de­vår­den

Studerandevårdens syfte är att skapa en trygg och sund studiemiljö, att främja samhörigheten och trivseln vid Optima. All personal är delaktig i det förebyggande arbetet för att främja studerandes välmående och förebygga studieavbrott.

Optima har en studerandevårdsplan (pdf) för gemensam och individuellt inriktad studerandevård. Studerandevården sköts av både skolhälsovårdare och kuratorer.

Hälsovårdaren gör hälsogranskningar på samtliga nya studerande, hon har mottagning för studerande och ger stöd och hjälp i frågor som rör hälso- och sjukvård. Lättare sjukvård kan skötas på mottagningen. Social- och hälsovårdsverket ordnar läkargranskning för alla andra årets studerande.

Kuratorn stöder och hjälper studerande att få en bra balans i det dagliga livet. Hon/han finns till för studerandena i frågor som gäller identitet, utveckling, relationer, motivation och trivsel samt vid olika kriser. Kuratorn fungerar vid behov som en kontaktlänk mellan hem och skola.

Grun­dex­a­men, Jakobstad

Kurator Björn Holm
tfn 044 7215 241
Trädgårdsgatan: må, ti, on kl. 8-16; fr kl. 8-14
Lannäslund: to kl. 8-16

Kurator Erika Willman
tfn 044 7215 291
Trädgårdsgatan 

Hälsovård

Hälsovårdare Annika Back
Måndag-fredag vid Trädgårdsgatan med undantag av onsdagsförmiddag vid Lannäslund.

Hälsovårdare Ghita Wikblom
Måndag-torsdag vid Trädgårdsgatan.

Öppen mottagning vid Trädgårdsgatan må-to kl. 9.30-10 och 13-13.30 samt fredag kl. 9.30-10.30.

Telefontid må-fr kl. 8-9 och 14-15. Telefonnummer 06 786 1235. Hälsovårdarna nås även via Wilma.

Psykiatrisk sjukskötare David Sandström
Tidsbokning på telnr. 040 805 1216

Yrkes­ut­bild­ning med krä­van­de sär­skilt stöd
Jakob­stad, Nykarleby

Kurator Emma Sundqvist
tfn 044 7215 697

TEL­MA, Jakob­stad, Vasa, Par­gas, Helsing­fors, Borgå

Jakobstad:

Kontaktuppgiften uppdateras inom kort

Vasa: 

Kurator Lena Valkeakari
tfn 044 750 3237 (YA!)

Pargas:

Kurator Johanna Karlsson
tfn 040 0857 294 (Axxell)

Helsingfors:

Kurator Petra Nyman
tfn 050 550 7089 (Prakticum)

Borgå:

Kurator Gina von Schoultz
tfn 040 489 5757 (Prakticum)