Hoppa till innehåll

-

Stu­de­ran­de­vår­den

Studerandevårdens syfte är att skapa en trygg och sund studiemiljö, att främja samhörigheten och trivseln vid Optima. All personal är delaktig i det förebyggande arbetet för att främja studerandes välmående och förebygga studieavbrott.

Optima har en studerandevårdsplan (pdf) för gemensam och individuellt inriktad studerandevård. Studerandevården sköts av både skolhälsovårdare och kuratorer.

Hälsovårdaren gör hälsogranskningar på samtliga nya studerande, hon har mottagning för studerande och ger stöd och hjälp i frågor som rör hälso- och sjukvård. Lättare sjukvård kan skötas på mottagningen. Social- och hälsovårdsverket ordnar läkargranskning för alla andra årets studerande.

Kuratorn stöder och hjälper studerande att få en bra balans i det dagliga livet. Hon/han finns till för studerandena i frågor som gäller identitet, utveckling, relationer, motivation och trivsel samt vid olika kriser. Kuratorn fungerar vid behov som en kontaktlänk mellan hem och skola.

Grun­dex­a­men, Jakobstad

Kurator Björn Holm
tfn 044 7215 241
Trädgårdsgatan: må, ti, on kl. 8-16; fr kl. 8-14
Lannäslund: to kl. 8-16

Kurator Erika Willman
tfn 044 7215 291
Trädgårdsgatan 

Hälsovård

Hälsovårdare Annika Back
Måndag-fredag vid Trädgårdsgatan med undantag av onsdagsförmiddag vid Lannäslund.

Hälsovårdare Ghita Wikblom
Måndag-torsdag vid Trädgårdsgatan.

Öppen mottagning vid Trädgårdsgatan må-to kl. 9.30-10 och 13-13.30 samt fredag kl. 9.30-10.30.

Telefontid må-fr kl. 8-9 och 14-15. Telefonnummer 06 786 1235. Hälsovårdarna nås även via Wilma.

Psykiatrisk sjukskötare David Sandström
Tidsbokning på telnr. 040 805 1216

Yrkes­ut­bild­ning med krä­van­de sär­skilt stöd
Jakob­stad, Nykarleby

Socialkurator Emma Sundqvist
tfn 044 7215 697

Socialkurator Lena Björkell (hus&hem och HUX Sp)
tfn 044 7215 310

Koordinator Tamara Keskinen (bilservice)
tfn 044 7215 247

Skolhälsovårdare i Nykarleby, Ann-Louise Sundsten
tfn 06 7861 235

TEL­MA, Jakob­stad, Vasa, Par­gas, Helsing­fors, Borgå

Jakobstad:

Socialkurator Lena Björkell
tfn 044 7215 310

Hälsovårdare Annika Back
Onsdag förmiddag vid Lannäslund
Telefontid må-fr kl. 8-9 och 14-15. Telefonnummer 06 786 1235. Hälsovårdaren nås även via Wilma.

Vasa: 

Kurator Nina Ehrström
tfn 044 750 3237 (YA!)

Skolhälsovårdare Susanne Ahlskog
tfn 044 750 3132 (YA)

Skolhälsovårdare Gunilla Lähteenmäki
tfn 040 649 2530

Pargas:

Kurator Johanna Karlsson
tfn 040 0857 294 (Axxell)

Skolhälsovårdare Carola Silander-Lehtinen
tfn 044 4885 504

Helsingfors:

Kurator Anders Svartbäck
tfn 050 550 7089 (Prakticum)

Skolhälsovårdare Carolina Heinonen
tfn 050 345 2485

Skolhälsovårdare Johanna Lindholm (HUX)
tfn 040 182 4435

Borgå:

Kurator Gina von Schoultz
tfn 040 489 5757 (Prakticum)

Skolhälsovårdare Gerd Adolfsson
040 036 4077

Skolhälsovårdare Johanna Lindholm
tfn 040 182 4435