Hoppa till innehåll

-

Lokal­vår­da­re sp

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad

Grun­dex­a­men / delar av grun­dex­a­men / betyg inom ren­gö­rings- och fas­tig­hets­ser­vicebran­schen (lokal­vård)

Hus- och hemserviceutbildningen passar för dig som trivs med praktiskt arbete. Du kan studera på den nivå som passar dig, i en liten grupp. Du får utbildning för att bli lokalvårdare. Du får studera ämnen som städmetoder, ergonomi, materialkunskap, matlagning och servering. Du får också studera bland annat modersmål, matematik, språk och kunnande om samhälle och arbetsliv.

Yrkesämnen genomförs i huvudsak genom praktiskt arbete. Målen är yrkeskunskap, personlig mognad och sund självkänsla. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp. Du tränar också på att ta egna initiativ. Studierna består av 180 kompetenspoäng av vilka en del genomförs i form av utbildningsavtal på olika arbetsplatser.

Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till.

Du avlägger grundexamen, delar av grundexamen eller får betyg inom rengöringsservice.

Efter stu­di­er­na

Efter att du är klar med dina studier kan du arbeta till exempel som lokalvårdare, inom tvätteribranschen eller i enklare köks- och serveringsuppgifter. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din fr amtid med arbete, boende och fritid efter utbildningen.

Stä­da­de utrym­men ökar trivseln

"På HötorgCentret i Jakobstad lägger vi stor vikt vid trivsel och miljö. Därför är vi ytterst noga med att allt är fräscht och doftar rent. Vi har ett städteam som är flexibelt och som tar hänsyn till klienternas önskemål. Vi använder oss enbart av högklassiga rengöringsmedel och städredskap."

INGER GRIPENBERG
Verksamhetschef, HötorgCentret, Jakobstad

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi