Hoppa till innehåll

-

Läsårs­sche­ma och lektionstider

Läsårsstart årskurs 1:

 • 2–4.8.2023 kon­tak­tas nya stu­de­ran­de av sin lära­re och den per­son­li­ga utveck­lings­pla­nen för kun­nan­de (PUK) påbör­jas. Sche­mat star­tar 7.8.2023.
  • Träd­gårds­ga­tan: ÅK 1 sam­ling kl. 8.15 i Optimasalen.
  • Lan­näslund: ÅK 1 sam­ling kl. 8.15 i matsalen

Läsårsstart årskurs 2-3:

 • 2–8.8.2023 kon­tak­tas stu­de­ran­de av sin per­son­li­ga hand­le­da­re för att upp­da­te­ra den per­son­li­ga utveck­lings­pla­nen för kun­nan­de (PUK). Sche­mat star­tar 9.8.2023.

Läsårsstart för Krävande Särskilt Stöd och Telma:

 • Läså­ret inleds den 3.8.2023 med per­son­li­ga stu­di­e­ar­range­mang enligt stu­de­ran­des indi­vi­du­el­la pla­ner. Sche­mat star­tar 14.8.2023.

Skollov 2023-24

 • Höst­lov 16–20.10.2023
 • Själv­stän­dig­hets­dag 6.12.2023
 • Jul­lov 21.12.2023–3.1.2024 — Inleds med indi­vi­du­el­la stu­di­e­ar­range­mang 2 — 3.1, sche­ma fr.o.m. 4.1.2024 (Krä­van­de sär­skilt stöd och Tel­ma star­tar den 8.1.2024)
 • Sport­lov 19–23.2.2024 (Söd­ra Finland)
 • Sport­lov 26.2–1.3.2024 (Öster­bot­ten)
 • Påsklov 29.3–1.4.2024
 • Förs­ta maj 1.5.2024
 • Kristi him­mels­färd 9–10.5.2024
 • Vår­fest för åk 1–2 hålls den 29.5.2024 (Träd­gårds­ga­tan och Lannäslund)
 • Dimis­sion för avgå­en­de stu­de­ran­de 31.5.2024


Schema och lektionstider finns i Wilma