Hoppa till innehåll

-

Läsårs­sche­ma och lektionstider

Läsåret startar i augusti. Årskurs 1 börjar lite tidigare för att hinna lära känna omgivningarna och systemen. Årskurs 2 och 3 påbörjar höstterminen ett par dagar senare.

Skol­lov 2022–23

 • Höst­lov 17–21.10.2022
 • Själv­stän­dig­hets­dag 6.12.2022
 • Jul­lov 21.12.2022–3.1.2023 — Inleds med indi­vi­du­el­la stu­di­e­ar­range­mang 4 — 5.1, sche­ma fr.o.m. 9.1.2023
  (jul­fest 20.12.2022 – OBS! Krä­van­de sär­skilt stöd och TEL­MA har jul­fest 21.12.2022)
 • Sport­lov 20–24.2.2023 (Söd­ra Finland)
 • Sport­lov 27.2–3.3.2023 (Öster­bot­ten)
 • Påsklov 7–10.4.2023
 • Förs­ta maj 1.5.2023
 • Kristi him­mels­färd 18–19.5.2023
 • Dimis­sion för avgå­en­de stu­de­ran­de 2.6.2023


Schema och lektionstider finns i Wilma