Hoppa till innehåll

-

För­dju­pad arbets­plats­hand­le­dar­ut­bild­ning, 30 kp

Delex­a­men

Fördjupad utbildning för dig som fungerar som arbetsplatshandledare och bedömare

Att vara arbetsplatshandledare berikar arbetet och professionalismen på många sätt. Arbetsuppgifterna blir mångsidigare, du får nya perspektiv på ditt arbete och den egna handledningskompetensen utvecklas. 

Genom att delta i denna utbildning blir du tryggare att handleda och bedöma. Ökad insikt underlättar ditt arbete med arbetsplatshandledning och bedömning. Du breddar dina färdigheter att introducera, ge respons, kommunicera samt att planera det egna och andras arbete stärks.

Utbildningen genomförs via läroavtal och omfattar lärcaféer och individuell handledning, vilket ger dig verktyg och kunnande för att utveckla din yrkesskicklighet som arbetsplatshandledare. Under processen övar du på att praktiskt handleda och bedöma yrkesprov. Utbildningen är kostnadsfri.

Upp­lägg 

Arbetsplatshandledarutbildning: 2 förmiddagar (kl. 8-12) **

 • Hur jag lär mig och andra
 • Att hand­le­da oli­ka studerande

** Om du redan har deltagit i arbetsplatshandledarutbildningen vid Optima, så räknas detta till godo.

Fördjupade studier för arbetsplatshandledare:                     

 • Lär­ca­fe­er (kl. 14–16)
  • Kon­struk­tiv och objek­tiv respons och utma­nan­de samtal
  • Hand­led­ning inför yrkes­prov och sam­ar­be­te med yrkesläroanstalten
  • Bedöm­nings­si­tu­a­tio­nen, hur kän­ner jag mig trygg och rätt­vis i min bedömning
  • Att utveck­las som handledare
 • Hand­led­ning och bedöm­ning av en stu­de­ran­de på din arbetsplats
 • Yrkes­prov och självutvärdering

 Utbildning ger dig en delexamen från den yrkesexamen som ligger närmast din bransch.

Tidpunkt: April - November 2024
Genomförande: Läroavtal + några närstudiedagar
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Kontaktperson: Kerstin Ström, arbetslivskoordinator. kerstin.strom@optimaedu.fi , telefon 044 7215 307