Hoppa till innehåll

-

Grun­dex­a­mensin­rik­tad specialundervisning

Specialundervisning och speciella undervisningsarrangemang kan inom Optimas grundexamensinriktade utbildningar ordnas i både yrkesinriktade och kompletterande examensdelar (t.ex. matematik och språk). Inom en del av Optimas utbildningar finns särskilda specialyrkeslärare som tar hand om specialundervisningen i yrkesämnen. I övrigt ordnas all specialundervisning av den speciallärare som är ansvarig för respektive block.

I första hand är strävan med specialundervisningen att den studerande skall nå upp till målen enligt den allmänna läroplanen och då uppgörs enbart en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas. Om den studerande trots specialundervisning inte klarar att nå upp till målen kan även en individuell läroplan med sänkta mål göras upp för en eller flera examensdelar. I undervisningen fokuserar vi på att stöda kunskapsområden där den studerande är stark, så att den studerande garanteras goda möjligheter att placera sig i arbetslivet.

Kontaktuppgifter till våra speciallärare hittar ni via sökfunktionen i kontakt. Skriv in ordet "special" i sökfältet och klicka på "sök".

Handbok för specialundervisning (e-tidning)

"Förr blev det avbrott i studierna om studerande inte klarade av skolan och inte fick det stöd de skulle ha behövt. Alternativet att gå om ett år togs sällan utan studerande valde att sluta. Nu lyckas vi mycket bättre hjälpa dem att få en examen tack vare resurserna vi har."
SPECIALLÄRARE ANNICA FINNE

"Alla får starta från samma linje och man får misslyckas. Om vi misslyckas brukar jag säga: det blev så här nu. Nästa gång brukar det gå bättre. Var ska man få misslyckas och samtidigt lära sig något om inte i skolan."
SPECIALYRKESLÄRARE KAJ VIKING WIKBLOM