Hoppa till innehåll

-

Läså­rets dimis­sio­ner 2023–2024

När en studerande har alla sina prestationer avlagda, så har Optima en behandlingstid för betyg. I den tiden ingår en lagstadgad besvärstid på två veckor. Studerande som avlägger examen får inbjudan till följande dimission av sin PH/arbetslivskoordinator. Studerande anmäler antingen om hen deltar i dimissionen eller önskar få betyget per post via länken nedan:

OBS! ANMÄLAN BÖR GÖRAS SENAST EN VECKA INNAN DIMISSIONEN. MAX TVÅ GÄSTER PER STUDERANDE!

Dimissioner hösten 2023:

6.9.2023 - kl. 14.30
4.10.2023 - kl. 14.30
1.11.2023 - kl. 14.30
29.11.2023 - kl. 14.30
20.12.2023 - kl. 11:30

Dimissioner våren 2024:

24.1.2024 - kl. 14.30
21.2.2024 - kl. 14.30
20.3.2024 - kl. 14.30
17.4.2024 - kl. 14.30
8.5.2024 - kl. 14.30
31.5.2024 - Lannäslund kl. 10.00 och Trädgårdsgatan kl. 12.00
13.6.2024 - kl. 13.00

Vårens dimissioner och tidtabeller vid alla enheter

Observera att när betygsdatumet matas in, överförs infon till Koski-tjänsten som innehåller riksomfattande studieprestations- och examensuppgifter. Myndigheter som FPA tar del av denna info, vilket t.ex. innebär att den studerandes studiestöd avbryts när examen är avlagd. Studerande måste också själv meddela att hen avlagt examen till den instans varifrån hen fått studiefinansiering (vanligen FPA eller TE-byrån).