Hoppa till innehåll

-

Per­son­lig assistent

Målet med utbildningen är att fördjupa och utveckla kunnandet för dig som är intresserad att börja eller som redan verkar inom omsorgsområdet, för att bli behörig för arbetet som personlig assistent till personer som p.g.a. funktionsvariation eller sjukdom behöver en assistent.

Den som avlagt yrkesexamen för personlig assistent
• kan stödja personen i interaktion och kommunikation i vardagen
• använder kommunikationsmetoder som ersätter eller kompletterar talet och bygger på lättläst språk
• stöder samarbetet med familj och närstående

Du assisterar klienten i dagliga aktiviteter, i arbete och studier, fritidsintressen, samhällelig verksamhet eller upprätthållande av socialt samspel.

Utbildningen förutsätter att du har en grundutbildning inom branschen eller flerårig yrkeserfarenhet av professionell omsorg. Hälsohinder, såsom avsevärt nedsatt funktionsförmåga, missbruk eller beroende av berusningsmedel utgör hinder för att påbörja utbildningen.

Sökande som har annat modersmål än svenska kan kallas till språkprov, ifall språkkunskaperna i svenska inte kan påvisas på annat sätt.

Språknivå B1.1

Under utbildningen lär du dig följande:

• Styrdokument om rätten till personlig assistans
• Att arbeta professionellt med barn, unga, vuxna och äldre
• Nyckelkompetenser för en assistent
• Grundkurs i första hjälpen (16 t)
• Hygienpass
• Vård, omsorg och assistans
• Kommunikation och interaktion
• Att utvärdera och utveckla sin yrkesmässiga utveckling

Utbildningens uppbyggnad 

Du får handledning under hela studietiden, utgående från din personliga utvecklingsplan för kunnandet, din PUK.

Utbildningen sker på läroavtal och innehåller fyra yrkesprov. Studier med Optimas lärare och sakkunniga erbjuds 5 - 7 kvällar/termin samt två dagar för grundkursen i första hjälpen.

Mer info om Yrkesexamen inom funktionshinderområdet hittar du här.

Utbildningstid och ansökan

Ansökan: Senast 14.5.2023 (urvalsprov och intervjuer i juni/augusti 2023

Utbildningstid: 1.9.2023 - 20.12.2024

Pris: 290 €

Kom ihåg att bifoga kopia av betyg och ditt utdrag ur brottsregistret.

För mer information, kontakta:

Carina Nordman-Byskata, telefon 044 7215 202
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi