Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men i arbe­te som teamledare

Utbild­ning­en som utveck­lar dina prak­tis­ka fär­dig­he­ter som arbetsledare/teamledare

Är du en ledare som vill ha konkreta, enkla och användbara verktyg för att leda ditt team med framgång? Denna examen är skräddarsydd för dig!  

Genom praktiska övningar och diskussioner i kombination med teori får du bl.a. möjlighet att utforska och förstå dig själv, dina styrkor och områden för förbättring.  Lär dig hur du kommunicerar effektivt med ditt team och förstå hur du kan bygga och underhålla starka teamrelationer. Utveckla färdigheter för att effektivt hantera utmaningar och konflikter som kan uppstå inom arbetsgruppen. Du får också verktyg för att motivera och inspirera ditt team.   

Sammanfattningsvis ger denna utbildning dig verktygen och kunskapen för att bli jobba medvetet och långsiktigt som god ledare som kan navigera genom dagens utmanande arbetsmiljö. 

Genomförande 

Utbildningen genomförs via läroavtal. Inlärningen görs således både på arbetsplatsen och i skolan. Närstudier arrangerad dagtid vid Optima Trädgårdsgatan. Programmet omfattar totalt 16 närstudiedagar under 18 månaders tid.  

Utbildningens uppbyggnad   

Yrkesexamen för arbete som teamledare omfattar 150 kompetenspoäng. Den består av en obligatorisk och två valbara examensdelar. Läs mer om utbildningens innehåll i examensgrunderna.

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som ledare för ett team eller en process. Den genomförs via läroavtal, så det förutsätter att du under utbildningstiden har en anställning som teamledare/arbetsledare/skiftesledare/projektansvarig eller motsvarande arbetsuppgifter.  

Studerandes åsikter 

”Den här utbildningen är så bra, alla borde gå den om man är eller ska bli arbetsledare”  
     – Christian Vesterqvist, Kaiser Eur-Mark 

”Alla har nytta av denna utbildning, man utvecklas så mycket som person”  
    – Sami Krohn, Ena Golv och Tak 

Studiestart 

Nästa grupp startar i september 2024 

Pris 

590€ (moms 0%) 

Ansökningsförfarande

Ta kontakt med vår arbetslivskoordinator Annakarin, för att diskutera dina behov och utbildningens upplägg.

Arbetslivskoordinator
Annakarin Kyheröinen
tfn 044-7215 361
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi