Hoppa till innehåll

-

Doku­ment­bank — Dokumenttipankki

I Optimas dokumentbank finns blanketter, bokslut, personalrapporter, protokoll, läsårsberättelser osv.

Optiman dokumenttipankissa on lomakkeita, tilinpäätös, henkilökuntaraportteja, pöytäkirjoja, vuosikertomuksia jne.

Före­drag­nings­lis­tor, pro­to­koll och beslut
Esi­tys­listat, pöytä­kir­jat ja päätökset

Styrelsen & Samkommunstämman / Hallinto ja kuntayhtymä:

Personalsektionen / Henkilöstöjaosto

Revisionsnämnden / Tarkastuslautakunta

Tjänsteinnehavarbeslut / Viranhaltijapäätökset

Övrigt / Muuta