Hoppa till innehåll

-

Offent­lig upphandling

Optima samkommun följer lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) samt Optimas egna upphandlingsdirektiv godkända av samkommunstyrelsen. 

Samkommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för upphandlingsverksamheten inom Optima. Samkommunstyrelsen fastställer ansvariga för inköp och ekonomiska inköpsgränser för dessa ansvariga. 

Upphandlingar delas upp i grupper beroende på det ekonomiska totalvärdet:
- upphandlingar över EU:s - och nationella tröskelvärden
- upphandlingar under nationella tröskelvärdet (små upphandlingar)

Vid upphandlingar som överskrider tröskelvärdena publiceras upphandlingsannons på den elektroniska kanalen för offentlig upphandling HILMA, http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/

Vid upphandlingar som understiger nationella tröskelvärdet tillämpas Optimas egna upphandlingsdirektiv. 

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor och tjänster: