Hyppää sisältöön

-

Jul­ki­set hankinnat

Optiman kuntayhtymä noudattaa julkisten hankintojen ja käyttöoikeuksia koskevaa lakia (1397/2016) samoin kuin Optiman omia hankintadirektiivejä, jotka kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt.
Hallituksella on yleinen vastuu Optiman hankinnoista. Hallitus määrittelee ostojen vastuuhenkilöt sekä hankintojen ostosrajat.

Hankinnat jaetaan taloudellisen arvon kokonaismäärän mukaan ryhmiin:
- EU: n- ja kansallisten kynnysarvojen hankinta
- kansallisten kynnysarvojen alittavat hankinnat (pienhankinnat)

Kynnysarvojen ylittävien hankintojen yhteydessä julkaistaan hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa http://www.hankintailmoitukset.fi/
Kansallisten kynnysarvojen alapuolella sijaitsevien hankintojen osalta sovelletaan Optiman omia hankintasäädöksiä.

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelu- ja tavarahankinnoissa: