Hyppää sisältöön

-

Suo­men paras 7 vuot­ta peräkkäin

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi Optiman myös vuoden 2017 Suomen parhaaksi ammatilliseksi kouluttajaksi. Tämä oli Optiman seitsemäs peräkkäinen ykkössija ja kahdeksas yhteensä vuonna 2009 lähtien.

Optiman menestys on tulos erinomaisesta yhteistyöstä alueen työelämän kanssa sekä motivoituneista opiskelijoista ja sitoutuneista työntekijöistä.

Optima kuului suurten koulutuksenjärjestäjien ryhmään. Suuria koulutuksenjärjestäjiä on Suomessa 47 kappaletta. Arviointi tehtiin vuosittain 2017 asti ja sen avulla päätettiin seuraavan vuoden tulokseen perustuva rahoitus. Ykkössija merkitsi huomattavaa lisää vuoden 2017 yksikköhintaan.

Tulosrahoitus perustui pääosin koulutuksen vaikuttavuuteen. Vuoden 2017 rahoituksen arvioinnissa tarkasteltiin opiskelijoita, jotka aloittivat opintonsa syksyllä 2011 ja heidän tilannettaan vuoden 2014 lopussa, toisin sanoen 3 vuotta myöhemmin. Jokainen opiskelija sijoitettiin lukuisten taustatekijöiden perusteella yhteen viidestä tulosryhmästä:

  • saa­nut tut­kin­non, on työssä
  • saa­nut tut­kin­non, jat­kaa opintoja
  • saa­nut tut­kin­non, ei työs­sä eikä jatko-opinnoissa
  • ei saa­nut tut­kin­toa, on työs­sä tai opiskelee
  • kes­keyt­tä­nyt, ei työs­sä eikä opiskele


Arviointi perustui siis siihen, kuinka hyvin tutkinnon saaneet olivat työllistyneet tutkinnon suorittamisen jälkeen, kuinka suuri osa oli suorittanut opintonsa säädetyssä ajassa, kuinka moni oli keskeyttänyt opintonsa ja siihen, kuinka moni oli jatkanut opiskelua tutkinnon suorittamisen jälkeen. Näiden tekijöiden lisäksi otettiin huomioon muodollisen opettajakelpoisuuden omaavien opettajien osuus sekä henkilökunnan osaamisen parantamiseen tehty panostus.

Tulokseen perustuva rahoitusta, joka oli osa yksikkörahoitusta, oli jaettu ammatillisen koulutuksen järjestäjille vuodesta 2006 lähtien. Sitä ennen jaettiin kolmen vuoden aikana tulosbonusta. Optima on aina ollut maan kuuden parhaan joukossa.

Tulostaulukko 2017 (pdf)

Tulo-sijat 2007-17 (pdf)