Hyppää sisältöön

-

Opti­ma Euroo­pan inno­va­tii­vi­nen ja erin­omai­nen amma­til­li­nen kouluttaja

Euroopan komissio valitsi 9.12.2016 Optiman Euroopan innovatiiviseksi ja erinomaiseksi ammatilliseksi kouluttajaksi: Innovative and excellent VET provider

Artikkeli joulukuusta 2016:


Kuva: Optiman johtorymä Brysselissä 9.12.2016 työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava komissaari Marianne Thyssenin kanssa.

– Palkinto on Optimalle kunnia ja hienoa PR:ää mutta ei tuo taloudellisia lisäresursseja kuten ministeriön palkinnon nojalla saatava tulospohjainen rahoitus, toteaa Optiman koulutuskuntayhtymän johtaja Rabbe Ede, joka oli Optiman johtoryhmän kanssa paikan päällä Brysselissä vastaanottamassa palkintoa.

Innovative and excellent VET provider -palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Voittajan on valinnut Euroopan komissiosta riippumaton ammattikoulutuksen asiantuntijaryhmä. Optima otti palkinnon vastaan Euroopan komission ammattikoulutusviikon, European Vocational Skills Week, viimeisenä päivänä 9. joulukuuta. Euroopan ammattikoulutusviikko (5.–9.12.) järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tapahtuma kattaa kaikki EU-maat, EFTA-maat ja EU-jäsenyyttä hakevat maat.

– Haluamme jälleen kerran korostaa, että Optiman menestys on tulos erinomaisesta yhteistyöstä alueen työelämän kanssa sekä motivoituneista opiskelijoista ja sitoutuneista työntekijöistä. Jäsenkuntien ja luottamushenkilöiden tuki on myös ollut tärkeää. Tarjoamme koulutusta, jossa opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen hankkiakseen tavoittelemansa ammattitaidon. Koulutusta, jossa jokainen yksilö on tärkeä, Ede sanoo.

Alueella suhtaudutaan ammattikoulutukseen hyvin myönteisesti ja Optima nähdään houkuttelevana opiskelupaikkana. Optima asetti v. 1997 tavoitteekseen nousta Suomen parhaaksi toisen asteen oppilaitokseksi. Tavoite saavutettiin v. 2009, kun opetus- ja kulttuuriministeriö sijoitti Optiman ensimmäistä kertaa ykkössijalle suurten koulutuksenjärjestäjien ryhmässä.

– Työllisyysaste on meillä päin poikennut jo pitkään Suomen useimpien muiden alueiden työllisyydestä, minkä vuoksi opiskelijoilla on tutkinnon suoritettuaan hyvät työnsaantimahdollisuudet. Hyvin suuri osa opiskelijoistamme siirtyy työelämään heti opintojen jälkeen. Monet myös jatkavat opintojaan ammattikorkeakouluissa. Koulutuksen läpäisy on meillä Suomen paras ja keskeyttämisaste on alhaisimpia. Emme hyväksy poissaoloja, ja meillä on käytössä järjestelmä oppilaiden pitämiseksi opintojen parissa, Ede sanoo.

Optiman vahvuuksiin kuuluu myös oikeantasoisen koulutuksen tarjoaminen kaikille nuorille – yhtä lailla niille, jotka erilaisten toimintarajoitteiden vuoksi tarvitsevat ammatillista erityisopetusta, kuin niille huippuopiskelijoille, jotka osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin Taitaja-kilpailuihin. Tämänkin ansiosta opintojen keskeyttäminen vähenee.

Aikuiskoulutuksessa Optima toteuttaa erilaista konseptia kuin useimmat muut, sillä aikuiskoulutuksen koulutuskoordinaattorit järjestävät koulutukset mutta varsinaiset kouluttajat palkataan muualta.

– Pystymme tämän järjestelyn ansiosta reagoimaan ja vastaamaan nopeasti markkinoiden tarpeisiin. Osaamisen ja resurssien analyysin jälkeen voimme joissain tapauksissa todeta, että koulutus on paras järjestää yhteistyössä jonkin toisen koulutuksentarjoajan kanssa, Ede sanoo.

Optiman aikuiskoulutuksen ja työelämäpalvelujen johtaja Rune Nyman osallistui Making apprenticeships attractive -paneelikeskusteluun ammattikoulutusviikon aikana Brysselissä.

Lopuksi ote opetus- ja kulttuuriministeriön Optimalle syksyllä 2014 myöntämän Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon perusteluista:

Optiman toimintakulttuuri heijastaa strategisesti valittuja ja käytäntöön vietyjä periaatteita, "Optima-henkeä".Näihin periaatteisiin kuuluvat mm. osallisuus, toisten kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöinen toiminta.Oppilaitos korostaa yhteistä vastuuta kasvatuksesta, hyvän ilmapiirin merkitystä sekä johdon ja henkilökunnan toimimista esimerkkeinä.Tähän liittyy nuorten kasvattamisen velvoite, joka on sisällytetty jokaisen työntekijän työnkuvaukseen.Opiskelijoiden ja opettajien välinen keskustelu on avointa ja luonnollista.Opiskelijat kohdataan kokonaisvaltaisina ihmisinä.

Suuret kiitokset ja lämpimät onnittelut kaikille opiskelijoille, työntekijöille, alueen yrityksille ja järjestöille, jäsenkunnille ja valtuutetuille, sekä muille yhteistyökumppaneille!

Jatkamme menestyksekästä yhteistyötä!

Video

Euroopan komissio lähetti marraskuussa Optimaan palkinnon myöntämisen vuoksi kuvausryhmän tekemään videon Optiman toiminnasta. Aineisto on saatavilla osoitteesta: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I128340