Hyppää sisältöön

-

Opis­ke­lu työ­ajal­la oppi­so­pi­muk­sel­la — hen­ki­lö­koh­tai­nen ja joustava

Oppisopimuskoulutus on sinun ja työnantajasi välinen kirjallinen määräaikainen työsopimus.

Oppisopimuskoulutus päättyy useimmiten alasi tutkintoon tai osatutkintoon, joka saavutetaan järjestelmän mukaisella näyttötutkinnolla.  Sinä dokumentoit osaamisesi ja näytät mitä osaat. Jos sinulla on aukkoja, joiden takia joudut hankkimaan lisätietoja, yritä oppia niin paljon kuin mahdollista omalla työpaikallasi. Oppisopimuksella voidaan opiskella perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja ja niiden tutkinnon osia.

Työssä oppimista täydennetään opinnoilla, jotka suoritetaan joissakin oppilaitoksissa. Periaate on, että sinun ei tarvitse opiskella sellaista, mitä jo valmiiksi osaat.

Jos sinulla on työpaikka, mutta ei tutkintoa omalta alaltasi, on oppisopimuskoulutus erinomainen vaihtoehto!

Mitä oppi­so­pi­mus edellyttää?

  • Opis­ke­li­ja ja työ­nan­ta­ja ovat sitou­tu­nei­ta oppisopimuskoulutukseen.
  • Työ­teh­tä­vät on olta­va sel­lai­sia, että ne tuke­vat oppimista.
  • Opis­ke­li­jan on vähin­tään 15-vuo­tias. Yläi­kä­ra­jaa ei ole.
  • Vii­kot­tai­nen työ­ai­ka vähin­tään 25 h/viikko.
  • Opis­ke­li­jal­le nime­tään työ­pai­kal­la vas­tuu­na­lai­nen kou­lut­ta­ja, joka ohjaa ja arvioi oppi­mis­ta työpaikalla.
  • Moti­vaa­tio­ta sekä kiin­nos­tus­ta ja panos­ta­mis­ta opiskeluun.
  • Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen voi aloit­taa mihin vuo­den­ai­kaan tahansa.

Työ­nan­ta­ja ja oppisopimuskoulutus

Ensimmäiseksi haluamme onnitella sinua työnantajana siitä, että olette yhdessä työntekijäsi kanssa valinneet oppisopimuskoulutuksen. Näin työvoimasi säilyy ennallaan, samalla kun työntekijä kohentaa osaamistaan.