Hyppää sisältöön

-

Hank­keet ja kehitys

Optiman hanketoiminta osallistuu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen erityyppisillä kansallisilla ja kansainvälisillä rahoituksilla. Hanketoiminta suunnittelee, koordinoi ja on mukana hankkeiden toteutuksessa. Jokaisella hankkeella on omat tavoitteet, vastuu- ja resurssihenkilöt, hallinto, talousarvio ja rahoitus. Hankkeet tukevat ja edistävät Optiman strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista ja toimivat voimavarana Optiman pitkäjänteisessä ja määrätietoisessa kehitystyössä.

Kehityshankkeet toteutetaan yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa. Yhteistyöverkostoihin voivat osallistua Optiman henkilökunta ja opiskelijat, muiden koulutusjärjestäjien edustajat, työelämä, viranomaiset sekä erilaiset etujärjestöt ja organisaatiot. Optima toimii joko hankkeen omistajana ja koordinoijana tai osatoteuttajana ja yhteistyöosapuolena.

Tavoitteena on kehityshankkeiden tulosten ja kokemusten vakiinnuttaminen Optiman toimintaan. Hankkeiden myötä osaaminen vahvistuu, mikä edesauttaa uusien toimintatapojen ja –menetelmien sekä hyvien käytäntöjen kehittämistä.

Pääasiallisesti hankkeita rahoittavat ja hallinnoivat Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskukset, Pohjanmaan liitto sekä eri rahastot

Ota mielellään yhteyttä hanketoimintaan liittyvissä asioissa.

Vastaava koordinaattori strategia ja suunnittelu
Carolina Isomaa
Matkapuhelinl: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi 

Hankekoordinaattori
Patrik Lindgren
Matkapuhelin +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi

Logo — ISO 9001

Optiman toiminta on sertifioitu ISO 9001-standardin mukaan.