Hyppää sisältöön

-

Eri­tyi­so­pe­tus

Erityisopetusta ja erityisiä opetusjärjestelyjä voidaan toteuttaa Optiman perustutkintoon suuntautuneessa koulutuksessa sekä ammatillisissa että ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (esim. matematiikka ja kielet). Osassa Optiman koulutusta on erikoisammattiopettajia, jotka hoitavat ammattiaineiden erityisopetuksen. Muuten erityisopetuksen hoitaa kustakin alasta vastaava erityisopettaja.

Erityisopetuksen pyrkimyksenä on ensi sijassa saada oppilas saavuttamaan yleisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja silloin oppilaalle laaditaan vain henkilökohtainen suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Jos oppilas ei erityisopetuksesta huolimatta pysty saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteita, hänelle voidaan laatia yhteen tai useampaan tutkinnon osaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa tavoitteita on madallettu. Keskitymme opetuksessa tukemaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita, jotta opiskelijalle voidaan taata hyvät mahdollisuudet sijoittua työelämään.