Hyppää sisältöön

-

Val­ta­kun­nal­li­nen opiskelijapalaute

Yleis­tä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palautteen keräämisestä vastaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Palaute annetaan anonyymisti. Tuloksia käytetään kansalliseen ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen laadun seurantaan. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 1.1.2018 alkaen ja sen mukaiset uusitut opiskelijapalautekyselyt otettiin käyttöön 1.7.2018.

Kenel­tä, mitä ja mil­loin kysytään

Palaute kysytään opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa tai osia. Palautetta ei kysytä opiskelijoilta, jotka suorittavat valmentavaa koulutusta (VALMA) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA), tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia tai muuta ammatillista koulutusta, eikä opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai sen osan/osia menemällä suoraan näyttöön.

Palautekyselyjä on kaksi: aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely. Päättövaiheen kysely tehdään erikseen koko tutkinnon ja tutkinnon osan/osien suorittajille. 

Opiskelijat vastaavat kyselyyn kaksi kertaa opintojensa aikana: aloitusvaiheessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on ensimmäisen kerran hyväksytty, ja toisen kerran päättövaiheessa, kun opiskelija on osoittanut HOKSissa tavoitteena olevan tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Osaamisen osoittamisen hetki voi olla näyttö tai sen jälkeen vielä tehtävä esimerkiksi yto-aineiden suoritus opiskelijan HOKSin mukaisesti.