Hoppa till innehåll

-

Opti­ma är Euro­pas inno­va­ti­va och utmärk­ta yrkesutbildare

Europeiska kommissionen utnämnde 9.12.2016 Optima till Europas innovativa och utmärkta yrkesutbildare:Innovative and excellent VET provider.

- Priset betyder ära och god pr för Optima men inget ekonomiskt tillägg som i fallet med ministeriets ranking för den resultatbaserade finansieringen, säger Optimas direktör Rabbe Ede som tillsammans med Optimas ledningsgrupp var på plats i Bryssel för att motta utmärkelsen.

Utmärkelsen Innovative and excellent VET provider delades ut för första gången. Vinnaren har utsetts av en grupp yrkesutbildningsexperter oberoende av Europeiska kommissionen. Optima mottog priset på finaldagen under Europeiska kommissionens yrkesutbildningsvecka, European Vocational Skills Week,i Bryssel (5-9 december) som också ordnades för första gången. Evenemanget omfattar EU-länder, EFTA-länder och länder som kandiderar för EU-medlemskap.

- Vi vill ännu en gång poängtera att framgångarna är ett resultat av ett utmärkt samarbete med arbetslivet i regionen samt motiverade studerande och engagerade medarbetare. Stödet från våra medlemskommuner och förtroendevalda har också varit viktigt. Vi erbjuder en utbildning där studerandena får det stöd de behöver för att förvärva den yrkesskicklighet de eftersträvar. En utbildning där varje individ är viktig, säger Ede.

Yrkesutbildningsbenägenheten i regionen är hög och Optima ses som en attraktiv studieplats. År 1997 satte Optima som målsättning att bli den bästa utbildaren på andra stadiet i Finland. Det målet uppnåddes 2009, då Optima första gången rankades som landets bästa stora yrkesutbildare av Undervisnings- och kulturministeriet.

- I vår del av landet har sysselsättningsgraden länge avvikit från de flesta andra delar av landet, vilket ger bra möjligheter att få arbete efter avlagd examen. En mycket stor del av våra studerande kommer ut i arbetslivet direkt efter studierna. Många går också vidare till yrkeshögskolestudier. Vi är bäst i landet gällande genomströmning och avbrottsgraden är bland de lägsta. Vi godkänner inte frånvaro och vi har system för att få studerande att hållas kvar, säger Ede.

Optimas styrka är också att alla ungdomar kan erbjudas utbildning på rätt nivå, såväl de som på grund av olika funktionsnedsättningar behöver yrkesinriktad specialundervisning, som de toppstuderande som tävlar nationellt och internationellt i Skills-tävlingar. Detta leder också till färre studieavbrott.

Inom vuxenutbildningen skiljer sig Optimas koncept från de flesta andras genom att vuxenutbildningens utbildningskoordinatorer arrangerar utbildningarna medan personerna som utbildar, anlitas utifrån.

- Upplägget möjliggör att vi snabbt kan reagera och svara på marknadens behov. Genom att analysera kompetenser och resurser kan vi i vissa fall komma fram till att det bästa är att en utbildning ordnas i samarbete med någon annan utbildningsanordnare, säger Ede.

Optimas chef för vuxenutbildning och arbetslivstjänster, Rune Nyman, deltog i en paneldebatt om Making apprenticeships attractive under yrkesutbildningsveckan i Bryssel.

Slutligen ett utdrag ur priskommissionens motivering till Kvalitetsutmärkelsen för yrkesutbildning som tilldelades Optima av Undervisnings- och kulturministeriet hösten 2014:

I Optimas verksamhetskultur avspeglas strategiskt utvalda principer som omsatts i praktiken, en ”Optima-anda”. Till dessa hör bl.a. delaktighet, respekt för varandra, gemenskap och en verksamhet som utgår från de studerande. Läroanstalten betonar ett gemensamt ansvar för fostran, betydelsen av en god atmosfär och att ledningen och personalen ska verka som föredöme. Till detta ansluter sig att fostra de unga, en förpliktelse som finns inskriven i varje anställds arbetsbeskrivning. Diskussionen mellan studerande och lärare är öppen och naturlig. De studerande möts som hela människor.

Vi riktar ett stort tack och varma gratulationer till alla studerande, medarbetare, regionens företag och organisationer, medlemskommuner och förtroendevalda samt andra samarbetsparter!

Vi fortsätter det framgångsrika samarbetet!

Videomaterial

Nomineringen för utmärkelsen ledde också till att Europeiska kommissionen skickade ett filmteam till Optima i november 2016 för att göra en video på verksamheten vid Optima. Materialet finns att tillgå på adressen: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I128340