Hoppa till innehåll

-

Idrott i studierna

Studerande, som antas till Optima, har möjlighet att ansöka till ett samarbete med idrottslinjerna vid Jakobstads Gymnasium. Detta för att du skall kunna delta i grenspecifika träningsarrangemang, sk. morgonträningar.

Ansökningen följer de nationella bestämmelserna för idrottsgymnasium och baserar sig på idrottsliga framgångar. Inom samarbetet med idrottslinjen, har Optima ett begränsat antal platser.

Studerande vid Optima, som antas till idrottssamarbetet, får en del av de valbara gemensamma studierna till godo.

Om du är intresserad av att ansöka till idrottssamarbetet som en del av dina studier på Optima, så behöver du fylla ansöka om detta separat. För mer information, kontakta Carolina Isomaa.

Svar på din ansökan och mer detaljer kring träningsarrangemang och -tider får du i inledningsskedet av studierna.

Nicolina studerar till merkonom och kombinerar studierna med idrott:

För frågor, kontakta
Carolina Isomaa
Ansvarig koordinator för strategier och planering
Tel. 044 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi