Hoppa till innehåll

-

Stu­di­e­hand­led­ning

Studiehandledarna finns till för att vägleda i studierna. Vi hjälper till vid frågor om bland annat studieupplägg, erkännande av kunnande från tidigare studier, kombistudier och vid eventuella branschbyten. Vi handleder också till vidarestudier i slutskedet av utbildningen vid Optima.

Studiekoordinatorn handleder läroavtalsstuderande i deras studieupplägg av gemensamma examensdelar.

En yrkesinriktad grundexamen ger behörighet att söka till studier på tredje stadiet, både yrkeshögskola och universitet. Som en förberedelse till studier på tredje stadiet erbjuder vi högskoleförberedande studier på årskurs tre. Dessa innehåller modersmål, matematik, studievägledning, engelska och finska till en omfattning av 15 kp.

Är du intresserad av att studera vid Optima eller är du vårdnadshavare till en sökande ta kontakt om du har frågor.

Studiehandledare
Caroline Viljamaa 
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiehandledare
Sanna Knutar-Junell
Mobil 044 4752 681
sanna.knutar-junell@optimaedu.fi

Vid frågor om kontinuerlig ansökan kontakta

Studiekoordinator
Lise-Lotte Seymour
Mobil 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi